Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δούρος: Μείωση εξόδων για άρση επιτήρησης

Την αναδιάρθρωση του δικτύου πωλήσεων και τη μείωση των λειτουργικών της εξόδων επιδιώκει η εταιρία Δούρος, με στόχο την άρση επιτήρησης των μετοχών της.

Δούρος: Μείωση εξόδων για άρση επιτήρησης
Την αναδιάρθρωση του δικτύου πωλήσεων και τη μείωση των λειτουργικών της εξόδων επιδιώκει η εταιρία Δούρος, με στόχο την άρση επιτήρησης των μετοχών της.

Ήδη, η εταιρία εντός της περιόδου 01.01.2012-31.12.2012 προχώρησε στο κλείσιμο επιπλέον 4 ζημιογόνων καταστημάτων, ενώ επαναδιπραγματεύεται τα ενοίκια των καταστημάτων λιανικής πώλησης με στόχο τη μείωση των λειτουργικών εξόδων. Επιπλέον, έχει προχωρήσει σε αναδιάρθρωση του προσωπικού της, το οποίο την 31.12.2012 ήταν 48 άτομα έναντι 55 την αντίστοιχη περσινή περίοδο 31.12.2011

Υπενθυμίζεται ότι οι μετοχές της εταιρίας διαπραγματεύονται στην Κατηγορία Επιτήρησης από την 06/09/2011 με βάση την από 05/09/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, δεδομένου ότι οι ζημιές της περιόδου που έληξε την 31.12.2010 ήταν μεγαλύτερες από το 30% της καθαρής θέσης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v