Τηλέτυπος: Αύξηση εσόδων, μείωση κερδών

Αύξηση 12,08% στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών και κάμψη 46,13% στα κέρδη μετά φόρων και μετά δικαιωμάτων μειοψηφίας του ομίλου εμφάνισε η Τηλέτυπος για το 2005. Βελτίωση στα έσοδα της μητρικής, τα κέρδη της οποίας υποχώρησαν κατά 50,86%. Στα 0,13 ευρώ το προτεινόμενο μέρισμα.

Τηλέτυπος: Αύξηση εσόδων, μείωση κερδών
Αύξηση του κύκλου εργασιών και κάμψη των κερδών εμφάνισε η Τηλέτυπος για το 2005, τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και σε επίπεδο μητρικής.

Το προτεινόμενο μέρισμα για την απελθούσα χρήση, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία της περιόδου, ανέρχεται στα 0,13 ευρώ, ενισχυμένο κατά 8,3% σε σχέση με το μέρισμα των 0,12 ευρώ που είχε διανείμει η Τηλέτυπος για το 2004.

Ειδικότερα και όπως προκύπτει από τα δημοσιευμένα στοιχεία της περιόδου, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Τηλέτυπος ενισχύθηκε στο εξεταζόμενο διάστημα κατά 12,08% και έφτασε στα 137,61 εκατ. ευρώ, σε σχέση με 122,8 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Τα κέρδη μετά φόρων και μετά δικαιωμάτων μειοψηφίας του ομίλου υποχώρησαν την ίδια στιγμή κατά 46,13%, διαμορφούμενα στα 4,52 εκατ. ευρώ, έναντι 8,39 εκατ. ευρώ του 2004.

Όπως αναφέρει η Marfin Analysis στο πρωινό report της, τα αποτελέσματα της Τηλέτυπος περιλαμβάνουν φορολογικές διαφορές από προηγούμενες χρήσεις, ενώ παράλληλα η χρηματιστηριακή υπενθυμίζει πως στα μεγέθη του 2004 συμπεριλαμβάνονταν και τα κέρδη από την πώληση της συμμετοχής της εταιρίας στη Multichoice.

Σε ό,τι αφορά τη μητρική τα έσοδα ενισχύθηκαν κατά 12,42% και ανήλθαν στα 136,22 εκατ. ευρώ, συγκριτικά με 121,17 εκατ. ευρώ, με τα κέρδη μετά φόρων να παρουσιάζουν υστέρηση 50,86% στα 3,7 εκατ. ευρώ από 7,5 εκατ. ευρώ του 2004.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v