Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΣΤΑΚ: Από 27/3 η καταβολή μερίσματος 0,25 ευρώ

Στις 27 Μαρτίου θα ξεκινήσει η καταβολή μερίσματος ύψους 0,25 ευρώ ανά μετοχή της εταιρίας Alpha Αστικά Ακίνητα, η οποία θα πραγματοποιείται από τα καταστήματα της Alpha Bank.

ΑΣΤΑΚ: Από 27/3 η καταβολή μερίσματος 0,25 ευρώ
Στις 27 Μαρτίου θα ξεκινήσει η καταβολή μερίσματος ύψους 0,25 ευρώ ανά μετοχή της εταιρίας Alpha Αστικά Ακίνητα, η οποία θα πραγματοποιείται από τα καταστήματα της Alpha Bank, σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε η τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας σήμερα 15 Μαρτίου με απαρτία 64,46%.Δικαιούχοι εισπράξεως του μερίσματος είναι οι κ.κ. μέτοχοι κατά τη λήξη της συνεδριάσεως του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 16.03.2006.

Από την 17.03.2006 οι μετοχές της Alpha Αστικά Ακίνητα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα απολαβής μερίσματος.

Επίσης, στη σημερινή γενική συνέλευση επικυρώθηκε η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:

α) Ανεξάρτητα μη εκτελέστικα μέλη οι κ.κ Κωνσταντίνος Τ. Αναγνωστόπουλος, Αριστείδης Α. Δεσποτόπουλος και Θεοφάνης Δ. Σαξώνης.

β) Εκτελεστικά μέλη οι κ.κ. Μαρίνος Σ. Γιαννόπουλος, Θεμιστοκλής Ι. Κορκόντζελος και Αντώνιος Σ. Λεούσης.

γ) Ως μη εκτελεστικό μέλος ο κ. Γεώργιος Ν. Κόντος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v