Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αναβάθμισε τον OTE σε «Α» η MSCI ESG Ratings

Ο όμιλος έχει καταφέρει να μειώσει κατά 85% τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τη λειτουργία του, ενώ χρησιμοποιεί 100% ανανεώσιμες πηγές.

Αναβάθμισε τον OTE σε «Α» η MSCI ESG Ratings

Τα σημαντικά βήματα που έχει κάνει ο ΟΤΕ στην υιοθέτηση κανόνων ESG επιβραβεύονται μέσα από την αναβάθμιση της αξιολόγησης MSCI ESG Ratings σε «Α» από «ΒΒΒ».

Η αναβάθμιση έρχεται μετά από μια σειρά επιτυχιών του ομίλου ΟΤE στην πράσινη μετάβαση. Από το 2017 έως το 2021, ο Όμιλος ΟΤE έχει μειώσει κατά 85% τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τη λειτουργία του, και χρησιμοποιεί 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την κατανάλωση ηλεκτρισμού από το 2020.

Ο Όμιλος ΟΤΕ έχει δεσμευτεί σε φιλόδοξους στόχους για την Κλιματική Αλλαγή, που ισχύουν σε επίπεδο Ομίλου Deutsche Telekom, και συγκεκριμένα: σε μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα από τη λειτουργία του έως το 2025, και σε όλη την αλυσίδα αξίας έως το 2040, καθώς και σε 100% χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κατανάλωση ηλεκτρισμού.

«H βαθμολογία «Α» για τον ΟΤE στο MSCI ESG Ratings επιβεβαιώνει τη σταθερή προσήλωσή μας στη βιώσιμη ανάπτυξη. Η ενσωμάτωσή της στην επιχειρηματική στρατηγική του Ομίλου ΟΤE και τα κριτήρια ESG που έχουμε υιοθετήσει στη λειτουργία μας, ενισχύουν τη θετική μας επίδραση στην οικονομία, στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με συνέπεια και μεθοδικότητα, έτσι ώστε να συμβάλλουμε σε έναν κόσμο καλύτερο για όλους», δήλωσε η Ντέπη Τζιμέα, Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤE.

Όραμα του Ομίλου ΟΤE είναι να αποτελεί κορυφαίο πάροχο ψηφιακών υπηρεσιών με επίκεντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι στρατηγικές προτεραιότητες βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου ΟΤE είναι η Κλιματική Ουδετερότητα, η Κυκλική Οικονομία σε όλη την αλυσίδα αξίας, η Συμπερίληψη & ίσες ευκαιρίες στην εργασία και η Ψηφιακή Κοινωνία για όλους.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η MSCI ESG Research παρέχει εμπεριστατωμένη έρευνα, αξιολογήσεις και ανάλυση των επιχειρηματικών πρακτικών χιλιάδων εταιρειών παγκοσμίως σχετικά με το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση. Η βαθμολογία του ΟΤE στην αξιολόγηση «MSCI ESG Ratings» προκύπτει από την ικανότητά του να διαχειρίζεται ESG κινδύνους του κλάδου στον οποίο ανήκει, αλλά και σε σύγκριση με τις υπόλοιπες εταιρείες.

Ο ΟΤΕ συμμετέχει σε μια σειρά διεθνών και ελληνικών δεικτών βιώσιμης ανάπτυξης και αξιολογήσεων, όπως οι FTSE4Good, “Prime” Corporate ESG Performance από ISS-ESG, «Leadership Α/Α-» CDP για θέματα Κλιματικής Αλλαγής, Bloomberg LP Gender-Equality Index (GEI) και ΑΤΗΕΧ ESG Index.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v