Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Η Eurobank Equities ειδικός διαπραγματευτής των ομολόγων της ΟΠΑΠ

Ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί της εν λόγω κινητής αξίας ορίστηκε η Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020.

Η Eurobank Equities ειδικός διαπραγματευτής των ομολόγων της ΟΠΑΠ

Η εταιρεία Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με απόφαση της από 27/10/2020 συνεδρίασής της, η Επιτροπής Εισαγωγών & Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α. ενέκρινε την απόκτηση της ιδιότητάς της ως Ειδικού Διαπραγματευτή επί των ομολόγων της εταιρίας "Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε." και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί της εν λόγω κινητής αξίας την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020.

Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα διαβιβάζει στο σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των ομολόγων της εταιρίας "Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v