22 εισηγμένες που έδωσαν χρήμα στους μετόχους

Ποιες μετοχές ξεχώρισαν την περίοδο της κρίσης για τα μερίσματα και τις επιστροφές κεφαλαίου που προσέφεραν. Οι αποδόσεις που "ζαλίζουν". Γιατί απείχαν κερδοφόρες εταιρίες. Αναλυτικός πίνακας.

22 εισηγμένες που έδωσαν χρήμα στους μετόχους
Παρά το γεγονός ότι η βαθιά οικονομική κρίση ώθησε πολλές εισηγμένες σε αμυντική μερισματική πολιτική, δεν έλειψαν οι εταιρίες εκείνες που συνέχισαν να στέλνουν τους κατόχους τους στο ταμείο, ακόμη και μετά το 2007.

Η αλήθεια είναι πως η κρίση μηδένισε ή έστω περιόρισε πολύ τις οικονομικές επιδόσεις των περισσότερων επιχειρήσεων, όπως αλήθεια είναι ότι πολλές διοικήσεις επέλεξαν να κρατάνε το σύνολο των κερδών τους μέσα στις εταιρίες τους για λόγους ασφαλείας (αδυναμία αυξήσεων κεφαλαίου, στενότητα χρηματοδότησης από τις τράπεζες, μείωση κινδύνων), ή προκειμένου να εκμεταλλευθούν τυχόν ευκαιρίες της κρίσης (εξαγορές, μειωμένο κόστος χρηματοδότησης, άρα αυξημένη ανταγωνιστικότητα). Έτσι εξηγείται γιατί σαφώς κερδοφόρες εταιρίες επέλεξαν να μη διανείμουν το 2012 μερίσματα στους μετόχους τους (π.χ. Alpha Αστικά Ακίνητα, Σαράντης, Mevaco, ΕΛΤΟΝ Χημικά).

Άλλη διαφοροποίηση των τελευταίων ετών -κυρίως για φορολογικούς λόγους, μετά και την επιπλέον φορολόγηση όσων κερδών διανέμονται, τουλάχιστον στους Έλληνες επενδυτές- ήταν η επιλογή των επιστροφών κεφαλαίου αντί της καταβολής μερισμάτων, ή έστω η καταβολή του ελάχιστου δυνατού μερίσματος σε συνδυασμό με πρόσθετη επιστροφή κεφαλαίου.

Στον παρατιθέμενο πίνακα αναγράφονται αναλυτικά τα αθροιστικά ποσά μερισμάτων (προ της φορολογίας) και επιστροφών κεφαλαίων που δόθηκαν την τελευταία εξαετία από είκοσι δύο εισηγμένες. Επίσης, στην προτελευταία στήλη αναγράφεται το συνολικό ποσό της εξαετίας και στην τελευταία το ποσοστό που αντιστοιχεί σε αυτό το ποσό επί της τρέχουσας τιμής της μετοχής.

Η αναφορά των παραπάνω επιχειρήσεων είναι ενδεικτική καθώς υπάρχουν και άλλες εισηγμένες που τα τελευταία χρόνια συνεχίζουν να μοιράζουν ρευστότητα στους μετόχους τους (είτε κάθε χρόνο, είτε ανά διαστήματα), όπως η Coca Cola Hellenic, η εταιρία πληροφορικής MLS, το ΙΑΣΩ, η αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος, η ΔΕΗ, ο ΟΛΠ, η Γενική Εμπορίου & Βιομηχανίας κ.ά.

Πάντως, με βάση τα στοιχεία του πίνακα, οι μέτοχοι του ΟΠΑΠ εισέπραξαν από το 2008 έως σήμερα 8,52 ευρώ, ποσό που αποτελεί το 118,2% της τρέχουσας τιμής τους (από του χρόνου αναμένεται μειωμένο μέρισμα). Στην Trastor ΑΕΕΑΠ το ποσοστό αυτά διαμορφώνεται στο 88,2%, στην Autohellas στο 71,2% και στη Newsphone στο 66,7%.

Στη λίστα επίσης των εταιριών που συνέχισαν να στέλνουν ταμείο τους κατόχους τους συγκαταλέγονται τα δύο διυλιστήρια (Motor Oil, Ελληνικά Πετρέλαια), επιχειρήσεις με ισχυρές εξαγωγικές επιδόσεις (ΜΕΤΚΑ, Καρέλιας, Ικτίνος, ΚΡΙ ΚΡΙ, Πλαστικά Κρήτης, Πλαστικά Κρήτης) και άλλες όπως η ΕΧΑΕ, το Πλαίσιο, η ασφαλιστική Ευρωπαϊκή Πίστη, η εμπορική εταιρία ειδών ζαχαροπλαστικής-αρτοποιίας Στέλιος Κανάκης, τα «κρατικόχαρτα» ΕΥΑΘ, ΕΥΔΑΠ και ΟΛΘ, η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, η Eurobank Properties (δεν διένειμε μέρισμα για τη χρήση του 2012) και η ξενοδοχειακή ΓΕΚΕ (President).

 

Χ.Α.: Μερίσματα-επιστροφές κεφαλαίου εισηγμένων εταιριών (ποσά σε ευρώ)

Εταιρία

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Σύνολο

τιμή

Ποσοστό

ΟΠΑΠ

0,57

0,72

1,54

1,75

2,2

1,74

8,52

7,21

118,2%

Trastor

0,1

0,1

0,1

0,11

0,13

0,13

0,67

0,76

88,2%

Autohellas

0,21

0,15

0

0,12

0,12

1,48

2,08

2,92

71,2%

Newsphone

0,014

0,014

0,03

0,041

0,041

0,06

0,2

0,3

66,7%

ΓΕΚΕ

0,29

1,61

0

0,58

0,81

0,8

4,09

6,7

61,0%

Motor Oil

0,4

0,5

0,5

0,7

0,6

1,2

3,9

7,28

53,6%

EΥΠΡΟ

0

0,4

0,53

0,55

0,63

1,48

3,59

7,13

50,4%

Κανάκης

0,1

0,08

0,16

0,18

0,08

0,1

0,7

1,59

44,0%

ΕΛΠΕ

0,15

0,45

0,45

0,45

0,45

0,5

2,45

7,24

33,8%

ΕΧΑΕ

0,12

0,19

0,25

0,22

0,45

0,75

1,98

5,9

33,6%

Ευρωπαϊκή Πίστη

0,1

0,05

0,04

0,04

0

0,0727

0,3027

1,12

27,0%

ΜΕΤΚΑ

0,25

0,75

0,48

0,2

0,4

0,5

2,58

10,29

25,1%

Καρέλιας

8,52

7,6

6,329

4,48

6,5

2,52

35,949

200

18,0%

ΚΡΙ ΚΡΙ

0,06

0,05

0

0,12

0,054

0,0462

0,3302

1,89

17,5%

Πλαίσιο

0,12

0,08

0,05

0,12

0,12

0,3

0,79

5

15,8%

ΕΥΑΘ

0,162

0,188

0,114

0,133

0,14

0,12

0,857

5,6

15,3%

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή

0,09

0,0611

0,0403

0,067

0,067

0,055

0,3804

2,86

13,3%

Ικτίνος

0,025

0,02

0,05

0,02

0,04

0,04

0,195

1,5

13,0%

ΕΥΔΑΠ

0,15

0,17

0,04

0,02

0,13

0,14

0,65

5,9

11,0%

Πλαστικά Θράκης

0,046

0

0,036

0,033

0

0,022

0,137

1,29

10,6%

Πλαστικά Κρήτης

0,09

0,07

0,07

0,078

0,06

0,07

0,438

4,77

9,2%

ΟΛΘ

0,6

0,4

0,21

0,15

0,18

0,46

2

24,3

8,2%

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v