Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: Επιστροφές κεφαλαίου από Πλαστικά Κρήτης & FHL Κυριακίδης

Για τις επιστροφές κεφαλαίου των Πλαστικά Κρήτης και FHL Κυριακίδης ενημερώθηκε η Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΧΑ: Επιστροφές κεφαλαίου από Πλαστικά Κρήτης & FHL Κυριακίδης
Η Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενημερώθηκε για:

*τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας "ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε." από ευρώ 0,61 σε ευρώ 0,52 και την επιστροφή ποσού ευρώ 0,09 ανά μετοχή στους μετόχους της με καταβολή μετρητών.

Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με νέα ονομαστική αξία μετοχής ευρώ 0,52 και ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου ορίστηκε η 18η Σεπτεμβρίου 2013. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 20η Σεπτεμβρίου 2013.

*τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας "F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε." από ευρώ 1,00 σε ευρώ 0,92 και την επιστροφή ποσού ευρώ 0,08 ανά μετοχή στους μετόχους της με καταβολή μετρητών.

Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με νέα ονομαστική αξία μετοχής ευρώ 0,92 και ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου ορίστηκε η 16η Σεπτεμβρίου 2013. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 18η Σεπτεμβρίου 2013.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v