Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 4 εισηγμένων

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 4 εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους, με ημερομηνία 8 Ιανουαρίου 2007. Αναλυτικά όλες οι μεταβολές στη μετοχική σύνθεση. Δείτε το σχετικό αρχείο του χρηματιστηρίου.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 4 εισηγμένων
Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 4 εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους, με ημερομηνία 8 Ιανουαρίου 2007.

Ειδικότερα, το ντεμπούτο τους έκαναν στις 5 Ιανουαρίου οι μετοχές της Marfin Popular Bank, στην οποία η Dubai Financial Limited Liability Company διαθέτει ποσοστό 16,9%.

Επίσης, στο 5,525% διαμορφώθηκε η συμμετοχή του κ. Ιωάννη Καλογεράκη στο μετοχικό κεφάλαιο της Γρηγόρης Μικρογεύματα στις 3 Ιανουαρίου.

Στο ποσοστό του μετόχου κ. Ιωάννη Καλογεράκη συμπεριλαμβάνεται το άμεσο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του μετόχου, ήτοι 3,468%, ενώ η υπόλοιπη συμμετοχή του σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι 2,056%, είναι μέσω της ελεγχόμενης εταιρίας Artion ΑΧΕΠΕΥ.

Σε άρση ενεχύρου προχώρησε στις 28 Δεκεμβρίου 2006, ο μέτοχος της εταιρίας Δομική Κρήτης, Συνατσάκης Γεώργιος, με αποτέλεσμα το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφων που κατείχε στην ανωτέρω εταιρία να ανέλθει σε 54,690% από 52,260%.

Παράλληλα, λόγω της άρσης ενεχύρου το ποσοστό της Alpha Bank επί των δικαιωμάτων ψήφου της Δομικής Κρήτης μηδενίστηκε από 5,880%.

Στο 11,580% από 19,588% κατήλθε το ποσοστό του κ. Κατσιβέλη Ιωάννη επί των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες στις 2 Ιανουαρίου 2007. Πρόκειται για ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που έχει προκύψει από ενεχυρίαση μετοχών.

Μία μέρα μετά, στις 3 Ιανουαρίου, ο μέτοχος της εταιρίας Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες, κ. Γεωργόπουλος Ιωάννης μείωσε σε 10,96% από 16,960% το ποσοστό του.

Στο ποσοστό του μετόχου κ. Γεωργόπουλου Νικόλαου, συμπεριλαμβάνεται η άμεση συμμετοχή του μετόχου ήτοι 0,10%, ενώ η έμμεση συμμετοχή του μετόχου είναι μέσω της Nettuno Υδατοκαλλιέργειες, ήτοι 0,99%, της Λιχάδα Ιχθυοκαλλιέργειες ήτοι 4,94% και της Ιχθυοκαλλιέργειες Καλαμά 4,94%.

Επιμέλεια: Γλάρου Ελένη

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v