Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: Προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης της ΔΟΥΡΟΣ

Η παύση διαπραγμάτευσης ξεκινά από σήμερα και για μέγιστο διάστημα δέκα (10) ημερών, αναφέρει το Χρηματιστήριο.

ΧΑ: Προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης της ΔΟΥΡΟΣ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας "ΔΟΥΡΟΣ Α.Ε.", από σήμερα 28 Νοεμβρίου 2014, και για μέγιστο διάστημα δέκα (10) ημερών, για λόγους προστασίας του επενδυτικού κοινού σύμφωνα με την παράγραφο 2 (δ) του άρθρου 23 του Ν. 3556/2007, σε συνέχεια της δημοσιοποίησης των οικονομικών της καταστάσεων για την περίοδο που έληξε την 30.9.2014, επί των οποίων ο νόμιμος ελεγκτής της Εταιρίας διατυπώνει στην έκθεση ελέγχου του «Γνώμη με επιφύλαξη».

Η οικονομική κατάσταση για την περίοδο 01/01/2014 - 30/09/2014 της εταιρίας είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ATHEX.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v