Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αποτελέσματα Q1: Δώδεκα μετοχές με P/E που «βγάζουν μάτι»

Αξιοσημείωτη βελτίωση αποτελεσμάτων σημείωσαν το πρώτο τρίμηνο εταιρείες που ήδη διαπραγματεύονταν με χαμηλούς δείκτες P/E. Οι αποτιμήσεις, οι παράγοντες που θα πρέπει να συνεκτιμηθούν και οι πιθανές παγίδες. Αναλυτικός πίνακας.

Αποτελέσματα Q1: Δώδεκα μετοχές με P/E που «βγάζουν μάτι»

Η έντονη αβεβαιότητα γύρω από την επόμενη μέρα της ελληνικής οικονομίας κράτησε σε χαμηλά επίπεδα τις αποτιμήσεις των μετοχών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, σε αντίθεση με τις μετοχές του εξωτερικού που συχνά φλερτάρουν με τα υψηλά της τελευταίας οκταετίας (πριν το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης).

Αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης είναι να βρεθούν πολλές μετοχές του ΧΑ οι οποίες:

Πρώτον, να συνεχίσουν να διαπραγματεύονται με μονοψήφια P/E με βάση την κερδοφορία του 2014.

Δεύτερον, να καταφέρουν να ανεβάσουν ακόμη περισσότερο την κερδοφορία τους κατά το πρώτο τρίμηνο του 2015, με αποτέλεσμα να αφήνουν περιθώρια για... ακόμη πιο ελκυστικούς δείκτες P/E για τη φετινή χρονιά.

Βέβαια, αναλυτές επισημαίνουν πως κάθε περίπτωση μετοχής θα πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά και πως σε αρκετές περιπτώσεις τα τρέχοντα χαμηλά P/E οφείλονται σε έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω παράγοντες:

α) η εμπορευσιμότητα των συγκεκριμένων τίτλων στο ταμπλό είναι πολύ -ή και πάρα πολύ- περιορισμένη.

β) η επιδείνωση της κατάστασης στην ελληνική οικονομία κατά το δεύτερο φετινό τρίμηνο και η αβεβαιότητα που επικρατεί για το δεύτερο εξάμηνο, πιθανόν να επηρεάσουν αρνητικά τις οικονομικές επιδόσεις των εισηγμένων για τους υπόλοιπους εννέα μήνες του έτους.

γ) ενίοτε τα υψηλά οικονομικά αποτελέσματα οφείλονται σε έκτακτους και μη επαναλαμβανόμενους παράγοντες.

Ενδεικτικά παραδείγματα

ΕΛΒΑΛ: Πρόκειται για ισχυρό εξαγωγικό όμιλο που δουλεύει με παραγωγική δυναμικότητα 100% και ευνοείται από την άνοδο του αμερικανικού νομίσματος. Με αποτίμηση στο ΧΑ (31/5) στα 168,7 εκατ. ευρώ, σημείωσε κατά το πρώτο φετινό τρίμηνο προ φόρων κέρδη ύψους 14,8 εκατ. ευρώ!

Motor Oil: Κατά το πρώτο φετινό τρίμηνο δεν επαναλήφθηκαν οι περυσινοί αρνητικοί έκτακτοι παράγοντες και έτσι τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν στα 57,1 εκατ. ευρώ (ζημίες πέρυσι), όταν η χρηματιστηριακή αξία της εισηγμένης ανέρχεται στα 914 εκατ. ευρώ.

Ευρωπαϊκή Πίστη: Με χρηματιστηριακή αξία στα 44,8 εκατ. ευρώ, η γνωστή ασφαλιστική εταιρεία ανέβασε στο πρώτο τρίμηνο την παραγωγή της από τα 40,7 στα 43,5 εκατ. ευρώ και τα προ φόρων κέρδη της από το 1,27 στα 2,84 εκατ. ευρώ. Η εισηγμένη έχει δηλώσει πως υπερκαλύπτει από τώρα τις όποιες κεφαλαιακές απαιτήσεις του πλαισίου Solvency II.

Πλαστικά Θράκης: Ο έντονα εξωστρεφής όμιλος με την ισχυρή ρευστότητα ξεκινά από φέτος νέα επενδυτικά σχέδια. Με τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία 61,8 εκατ. ευρώ, σημείωσε στο πρώτο τρίμηνο του 2015 άνοδο πωλήσεων από τα 62,4 στα 66,5 εκατ. και προ φόρων κέρδη από το 1,37 στα 3,56 εκατ. ευρώ.

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή – ΕΛΤΕΧ Άνεμος: Η πρώτη διαπραγματεύεται στο ΧΑ προς 359,6 εκατ., σημειώνοντας στο πρώτο τρίμηνο άνοδο εσόδων από τα 35,5 στα 45,9 εκατ. ευρώ και προ φόρων κερδών από τα 5,1 στα 15,2 εκατ. ευρώ (μέρος της αύξησης οφείλεται και σε συναλλαγματικές διαφορές). Από την πλευρά της, η ΕΛΤΕΧ Άνεμος με χρηματιστηριακή αξία 56,7 εκατ. ευρώ ανέβασε την προ φόρων κερδοφορία του πρώτου τριμήνου από τα 2,26 στα 5,15 εκατ. ευρώ.

ΕΛΤΟΝ Χημικά: Η εταιρεία αποτιμάται στο ταμπλό (τέλη Μαΐου) προς 23,1 εκατ. ευρώ, (πολύ κάτω από τη λογιστική της αξία) όταν στο πρώτο φετινό τρίμηνο αύξησε τον κύκλο εργασιών της από τα 23,1 στα 23,8 εκατ. ευρώ και την προ φόρων κερδοφορία της από το 1,18 στο 1,25 εκατ. ευρώ.

PROFILE: Με χρηματιστηριακή αξία 5,6 εκατ. ευρώ, η εισηγμένη κατά το πρώτο τρίμηνο διατήρησε σταθερές τις πωλήσεις και το EBITDA, αυξάνοντας τα προ φόρων κέρδη της από τα 151 στα 442 χιλ. ευρώ λόγω και της επίτευξης χρηματοοικονομικών κερδών.

Alpha Αστικά Ακίνητα: Η αποτίμηση της εισηγμένης υπολείπεται των διαθεσίμων της εταιρείας, όταν ο τραπεζικός της δανεισμός είναι μηδενικός. Στα 62,5 εκατ. κυμαίνεται η χρηματιστηριακή αξία, όταν τα προ φόρων κέρδη του τριμήνου ήταν 2,53 εκατ. ευρώ.

AS Company: Θετική έκπληξη η τριμηνιαία πορεία της εταιρείας που δραστηριοποιείται στο εμπόριο παιχνιδιών και παιδικών ενδυμάτων (άνοδος πωλήσεων από τα 5,2 στα 5,7 εκατ. και EBITDA από τα 731 χιλ. στο 1,25 εκατ. ευρώ. Η χρηματιστηριακή αξία της ΑΣΚΟ στο τέλος Μαΐου ανερχόταν στα 9,2 εκατ. ευρώ, όταν τα προ φόρων κέρδη του πρώτου τριμήνου είχαν εκτοξευθεί από τα 610 χιλ. στο 1,037 εκατ. ευρώ.

Paperpack: Με την τρέχουσα κεφαλαιοποίηση της εταιρείας στα 3,9 εκατ. ευρώ, η εισηγμένη κατάφερε στο πρώτο τρίμηνο να ανεβάσει τις πωλήσεις της από τα 3,5 στα 3,61 εκατ. ευρώ και τα προ φόρων κέρδη της από τα 269 στα 543 χιλ. ευρώ.

Νάκας: Η εταιρεία εξέδωσε αποτελέσματα εννεαμήνου για τη χρήση που λήγει στις 30 Ιουνίου. Ο κύκλος εργασιών της αυξήθηκε από τα 13,3 στα 15,2 εκατ. ευρώ και τα προ φόρων κέρδη από τα 544 στα 870 χιλ. ευρώ. Η αποτίμηση της εισηγμένης στο ΧΑ περιορίζεται στα 3,81 εκατ. ευρώ.

 

Εισηγμένες: Αποτελέσματα Α' τριμήνου 2015-2014

Εταιρεία

Κύκλος εργασιών

E B I T D A

Κέρδη προ φόρων

Ίδια κεφάλαια

Χρημ. Αξία

 

2015

2014

2015

2014

2015

2014

31/3/2015

31/5/2015

Alpha Αστικά Ακίνητα

4.188

3.316

2.644

1.491

2.534

1.574

131.950

62.580

AS Company

5.756

5.232

1.254

731

1.037

610

21.548

9.214

Motor Oil

1.622.267

2.193.282

104.016

26.270

57.184

-11.063

453.768

913.959

Paperpack

3.610

3.495

687

452

543

269

3.800

3.909

PROFILE

2.093

2.079

611

664

442

151

16.278

5.610

ΕΛΒΑΛ

311.585

247.279

31.041

17.785

14.827

3.342

587.182

168.777

ΕΛΤΕΧ Άνεμος

11.696

9.833

8.962

6.487

5.158

2.268

114.389

56.709

ΕΛΤΟΝ Χημικά

23.838

22.160

1.707

1.593

1.254

1.182

45.745

23.094

Ευρωπαϊκή Πίστη

43.528

40.717

  

2.841

1.278

72.856

44.830

Νάκας (9μ)

15.225

13.387

1.629

819

870

544

17.387

3.810

Πλαστικά Θράκης

66.572

62.456

7.845

4.635

3.552

1.373

 

61.779

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή

45.984

35.596

29.255

18.916

15.285

5.157

347.560

359.644

Τα ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v