Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: Δέκα εξαγωγικά «χαρτιά»... μέσα στη μόδα

Δέκα χαρακτηριστικές περιπτώσεις εισηγμένων εταιρειών του ΧΑ που συνδυάζουν έντονα διεθνοποιημένο χαρακτήρα, σαφώς κερδοφόρο πορεία κόντρα στην οικονομική κρίση και υψηλό επίπεδο ρευστότητας. Πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, δείκτες.

ΧΑ: Δέκα εξαγωγικά «χαρτιά»... μέσα στη μόδα

Αν και πολύ λίγοι Έλληνες επενδυτές είναι σε θέση να αγοράσουν μετοχές του ΧΑ με βάση τους τρέχοντες κεφαλαιακούς περιορισμούς (capital controls), σήμερα θα παρουσιάσουμε ενδεικτικά δέκα τίτλους που θεωρητικά (και σύμφωνα πάντα με τις γενικότερες περιγραφές των αναλυτών) είναι... στη μόδα:

Πρώτον, γιατί είναι τίτλοι εταιρειών με έντονα διεθνοποιημένο προσανατολισμό, άρα σε μικρό βαθμό συνδέεται η πορεία τους με τις εγχώριες εξελίξεις (πιθανή έξοδος από την Ευρωζώνη, προβλέψεις για οικονομική ύφεση μέχρι τουλάχιστον και το τέλος του 2016).

Δεύτερον, εξαιτίας της κερδοφορίας που συνεχίζουν να παρουσιάζουν, κερδοφορία που σε πολλές περιπτώσεις αναμένεται αυξημένη μέσα στη φετινή χρονιά.

Και τρίτον, λόγω της πολύ ισχυρής ρευστότητας που διαθέτουν (σε πολλές περιπτώσεις τοποθετημένη στο εξωτερικό), παράγοντας ασφάλειας σε μια χώρα κεφαλαιακών ελέγχων και αυξημένου πολιτικού-οικονομικού κινδύνου.

Θα πρέπει να ξεκαθαριστεί πως σε ένα περιβάλλον έντονων αβεβαιοτήτων όπως αυτό που βιώνουμε στη χώρα μας, τέτοιες μετοχές είναι πιθανόν είτε να υποχρεωθούν σε πτώση επηρεαζόμενες από τις γενικότερες συνθήκες (country risk), είτε να μην πρωτοστατήσουν στην άνοδο σε περίπτωση επιβεβαίωσης του θετικού σεναρίου για την οικονομία της χώρας και του ΧΑ (πιθανόν άλλοι τίτλοι να λειτουργήσουν με βάση τη συμπεριφορά του πιεσμένου ελατηρίου).

Ωστόσο, οι μετοχές αυτές φαίνεται να εμφανίζουν έναν σχετικά αυξημένο συντελεστή ασφαλείας (ή έστω ένα χαμηλότερο βαθμό κινδύνου), σε σύγκριση με τον μέσο όρο της αγοράς.

FF Group: Υπάρχει σημαντική έκθεση στην Κίνα και γενικότερα στη ΝΑ Ασία, από την άλλη πλευρά όμως ο τίτλος έχει υποχρεωθεί σε μεγάλη πτώση κατά το τελευταίο εξάμηνο. Με χρηματιστηριακή αξία 1,2 δισ. ευρώ (χαμηλότερη των ιδίων κεφαλαίων της που στις 31/3/15 ήταν 1,5 δισ. ευρώ), έχει σχετικά πολύ χαμηλό καθαρό δανεισμό (53 εκατ. ευρώ στις 31/3) και αναμένεται να παρουσιάσει και φέτος ένα αρκετά «λογικό» P/E (καθαρά κέρδη τριμήνου 31,5 εκατ. ευρώ).

Μυτιληναίος: Τα αποτελέσματα του έντονα διεθνοποιημένου Ομίλου επηρεάζονται μεταξύ άλλων από τις εξελίξεις στις τιμές του αλουμινίου και του δολαρίου. Η μετοχή έχει απολέσει το τελευταίο τρίμηνο το 23% της αξίας της, με αποτέλεσμα η εισηγμένη να διαπραγματεύεται λίγο πάνω από το 50% της λογιστικής της αξίας (951,1 εκατ. στις 31/3). Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου είναι πολύ χαμηλός (γύρω στα 360 εκατ.) και τα καθαρά κέρδη του πρώτου φετινού τριμήνου ανήλθαν σε 22,7 εκατ. ευρώ.

ΕΛΒΑΛ: Ο εισηγμένος μεταλλουργικός Όμιλος σημείωσε εντυπωσιακά αποτελέσματα κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους και όλα δείχνουν πως οι προοπτικές των αμέσως επόμενων ετών θα είναι θετικές. Η διεθνής ζήτηση είναι υψηλή και ο Όμιλος επιχειρεί να αυξήσει την παραγωγική του δυναμικότητα, που σήμερα απορροφάται πλήρως από τη ζήτηση. Με μια κεφαλαιοποίηση γύρω στα 176 εκατ. ευρώ, διαπραγματεύεται κάτω από το 30% της λογιστικής του αξίας (607 εκατ.) και με διαφαινόμενο έντονα μονοψήφιο P/E (καθαρά κέρδη εξαμήνου 30,9 εκατ. ευρώ).

Κυριακίδης Μάρμαρα: Η μεγάλη ζήτηση για τα λευκά ελληνικά μάρμαρα στο εξωτερικό (κυρίως ΝΑ Ασία και τελευταία Ρωσία) σε συνδυασμό με το μειωμένο κόστος εξόρυξης, δημιουργούν ένα θετικό συνδυασμό για την εισηγμένη εταιρεία. Η διοίκηση δείχνει μάλλον αισιόδοξη για τις προοπτικές του Ομίλου στο ορατό μέλλον. Με τρέχουσα κεφαλαιοποίηση κοντά στα 50 εκατ. ευρώ, η εταιρεία διαπραγματεύεται λίγο κάτω από τη λογιστική της αξία (46,2 εκατ.), με έντονα μονοψήφιο P/E (καθαρά κέρδη 5,77 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο παρά τα αρνητικά έκτακτα αποτελέσματα χαρτοφυλακίου ύψους 977 χιλ. ευρώ), ενώ ο καθαρός δανεισμός είναι αρνητικός (διαθέσιμα μεγαλύτερα του συνολικού τραπεζικού δανεισμού, ακόμη και χωρίς τον συνυπολογισμό του επενδυτικού χαρτοφυλακίου).

Flexopack: Άλλη μία έντονα εξωστρεφής, κερδοφόρος εταιρεία, που επιπλέον διαθέτει θετικό καθαρό ταμείο. Η μετοχή διαπραγματεύεται γύρω στο 75% της λογιστικής της αξίας (47,2 εκατ. ευρώ) και με ένα «λογικό» P/E (καθαρά κέρδη εξαμήνου 1,69 εκατ. ευρώ).

Kleemann: Η νέα υποχώρηση της οικοδομικής δραστηριότητας δεν αναμένεται να ανατρέψει τη φετινή ανοδική πορεία του Ομίλου παραγωγής ανελκυστήρων, λόγω της έντονης εξωστρέφειάς του και της συνεχούς διεύρυνσης των αγορών στις οποίες απευθύνεται. Η μετοχή διαπραγματεύεται κοντά στο 50% της λογιστικής της αξίας (71,7 εκατ. στις 31/3) και με μονοψήφιο P/E, με βάση τα κέρδη του 2014 (3,7 εκατ. ευρώ). Ο Όμιλος στις λογιστικές καταστάσεις του πρώτου τριμήνου διέθετε θετικό καθαρό ταμείο 7,3 εκατ. ευρώ.

Πλαστικά Κρήτης: Άλλη μία έντονα εξαγωγική εταιρεία με υψηλή κερδοφορία και θετικό καθαρό ταμείο. Η τρέχουσα κεφαλαιοποίησή της είναι ελαφρά χαμηλότερη από τη λογιστική της αξία και το διαφαινόμενο φετινό P/E της μονοψήφιο (καθαρά κέρδη πρώτου τριμήνου 5,2 εκατ. ευρώ).

Πλαστικά Θράκης: Με μία τρέχουσα κεφαλαιοποίηση χαμηλότερη των 60 εκατ. ευρώ, ο τίτλος διαπραγματεύεται γύρω στο 50% της λογιστικής του αξίας και με ένα διαφαινόμενο έντονα μονοψήφιο P/E (καθαρά κέρδη πρώτου φετινού τριμήνου 2,68 εκατ. ευρώ). Η διοίκηση του Ομίλου έχει σχεδιάσει την αύξηση της δυναμικότητάς του σε προϊόντα που κατά βάση θα παράγονται στη Θράκη και για τα οποία εκτιμάται ότι υπάρχει διεθνής ζήτηση. Σε καλά επίπεδα η ρευστότητα της εισηγμένης.

Καράτζης: Ο όμιλος δραστηριοποιείται κυρίως στον χημικό κλάδο (κατά βάση εξαγωγικός), στον χώρο των ξενοδοχείων (επηρεάζεται κυρίως από τον εισερχόμενο τουρισμό) και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Άρα, η εξάρτησή του από τις εξελίξεις στην Ελλάδα είναι αρκετά περιορισμένη. Με μια τρέχουσα κεφαλαιοποίηση γύρω στα 54 εκατ. ευρώ, διαπραγματεύεται με P/BV σαφώς χαμηλότερο της μονάδας (ίδια κεφάλαια στις 31/3 97,9 εκατ. ευρώ) και με ένα διαφαινόμενο μονοψήφιο P/E (κέρδη 2014 6,44 εκατ. και κέρδη πρώτου φετινού τριμήνου 1,85 εκατ. ευρώ).

Καρέλιας: Η γνωστή καπνοβιομηχανία εκπλήσσει θετικά κάθε χρόνο με τα ισχυρά αποτελέσματά της και το «ξεχειλισμένο» ταμείο της. Η τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία της μετοχής κυμαίνεται στα 580 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 337 εκατ.), όταν το καθαρό της ταμείο ανερχόταν στις 31/3 στα 291 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη του πρώτου τριμήνου στα 15,2 εκατ. ευρώ. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η υψηλή μερισματική απόδοση του τίτλου σε ένα περιβάλλον έντονα χαμηλών επιτοκίων.

ΥΓ: Να σημειωθεί επίσης και το μειονέκτημα της χαμηλής εμπορευσιμότητας που χαρακτηρίζει τους πλείστους τίτλους που διαπραγματεύονται στο ΧΑ. Στο συγκεκριμένο πεδίο, από τους παρουσιαζόμενους τίτλους πλεονεκτούν οι Μυτιληναίος και FF Group.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v