ΧΑ: Στις 11/2 η αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην ΑΜΚ της Τηλέτυπος

Την αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τηλέτυπος και την έναρξη διαπραγμάτευσης 43.750.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. ενέκρινε μεταξύ άλλων το ΧΑ.

ΧΑ: Στις 11/2 η αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην ΑΜΚ της Τηλέτυπος

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής ενέκρινε:

• Την αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών της εταιρείας «ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.» (ISIN: GRS212293005) την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2016, η οποία πραγματοποιείται υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 1 νέα κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε 2 παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές, σε τιμή διάθεσης μετοχής € 0,30. Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2016. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2016 έως και την Τρίτη 01 Μαρτίου 2016, ενώ η περίοδος διαπραγμάτευσης των 100.793.000 δικαιωμάτων προτίμησης στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται από την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2016 έως και την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016.

• Την έναρξη διαπραγμάτευσης 43.750.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας «ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.» (ISIN: GRS233213008) την Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2016, κατόπιν αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ της εταιρείας «J&P ΑΒΑΞ Α.Ε.».

• Την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή σε ΣΜΕ επι δεικτών και μετοχών από την εταιρεία Μέλος του ΧΑ «EUROXX ΧΑΕΠΕΥ». στα παράγωγα προϊόντα ΣΜΕ επί των μετοχών των Εταιριών «ALPHA BANK», «EUROBANK», «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», «ΔΕΗ», «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ», «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ», «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ», «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ», «ΟΠΑΠ», «ΟΤΕ», «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και στο παράγωγο προϊόν ΣΜΕ επί του Δείκτη «FTSE/XA Large Cap» και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί των εν λόγω παραγώγων προϊόντων την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2016.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v