Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 14 εταιριών

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 14 εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους, με ημερομηνία 1 Οκτωβρίου 2007. Αναλυτικά όλες οι μεταβολές στη μετοχική σύνθεση. Δείτε το σχετικό αρχείο του χρηματιστηρίου.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 14 εταιριών
Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 14 εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους, με ημερομηνία 1 Οκτωβρίου 2007.

Ειδικότερα, στο 91,54%, από 76% αυξήθηκε η συμμετοχή της Εθνικής στην Εθνική Ασφαλιστική στις 27 Σεπτεμβρίου.

Στην ΕΛΤΕΧ το ποσοστό της Capital Research διαμορφώθηκε στο 5,7% στις 26 Σεπτεμβρίου, ενώ στην ΕΧΑΕ η συμμετοχή της Εθνικής υποχώρησε στο 0,45%, από 8,4% στις 26 Σεπτεμβρίου.

Η συμμετοχή της Bank of America στην Intralot διαμορφώθηκε στο 5,15% στις 24 Σεπτεμβρίου.

Εξάλλου στις 24 Σεπτεμβρίου το ποσοστό της America Funds Insurance ανήλθε στο 5,66% στην Jumbo.

Στη ΓΕΒΚΑ στις 27 Σεπτεμβρίου το ποσοστό του κ. Γ. Κρεμύδας αυξήθηκε στο 20,66%, από 20,56%, ενώ η συμμετοχή του κ. Κ. Κρεμύδας ενισχύθηκε στο 9,88%, από 9,47%.

Στην Imako η συμμετοχή της Kincannon υποχώρησε στο 32,6%, από 333,4% στις 24 Σεπτεμβρίου.

Στην εταιρία Κτήμα Λαζαρίδη το ποσοστό του κ. Κ. Λαζαρίδη διαμορφώθηκε στο 62,9%, από 57,56% στις 24 Σεπτεμβρίου. Στο Μοχλό η ΔΙΕΚΑΤ μείωσε τη συμμετοχή της στο 1,76%, από 6,04% στις 27 Σεπτεμβρίου.

Εξάλλου η συμμετοχή της Morgan Stanley στον ΟΛΠ υποχώρησε στο 1,84%, στις 25 Σεπτεμβρίου, από 10,03%.

Στην Περσεύς στις 21 Σεπτεμβρίου το ποσοστό των Ευρωσυμμετοχών μηδενίστηκε από 54,3% πριν, ενλώ η συμμετοχή της ΣΕΛΟΝΤΑ διαμορφώθηκε στο 41,3% την ίδια ημερομηνία. Η συμμετοχή του κ. Γ Αντύπα διαμορφώθηκε στο 6% στις 21 Σεπτεμβρίου.

Στην Kego το ποσοστό της Νηρεύς προσέγγισε το 28,09% από 28,02% στις 25 Σεπτεμβρίου.

Στη Unisystems η συμμετοχή της Info – Quest διαμορφώθηκε στο 93,27%, από 90%, ενώ στην Paperpack η συμμετοχή του κ. Τσουκαρίδη διαμορφώθηκε στο 74,25%, από 78,54% στις 25 Σεπτεμβρίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v