Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στο Χρηματιστήριο Κύπρου εισάγεται η ελληνική εταιρία Αθ. Κουκουτάρης ΑΕΒΕ

Η εταιρεία Αθανάσιος Κουκουτάρης Α.Ε.Β.Ε, με διακριτικό τίτλο “ALFA S.A.”, έχει συσταθεί στην Ελλάδα το 1986. To 2016 έκλεισε με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των € 29 εκ., κέρδη μετά φόρων € 2,25 εκ. και ίδια κεφάλαια € 31,8 εκ.

Στο Χρηματιστήριο Κύπρου εισάγεται η ελληνική εταιρία Αθ. Κουκουτάρης ΑΕΒΕ

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε την εισαγωγή 21.000.000 μετοχών της ελλαδικής εταιρείας Αθανάσιος Δ. Κουκουτάρης Α.Ε.Β.Ε (http://www.alfapastry.com), ονομαστικής αξίας € 0,30, με τιμή εισαγωγής € 0,39, στη Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά (Ν.Ε.Α.) του ΧΑΚ.

Σύμβουλος Εισαγωγής είναι η επίσης ελλαδική εταιρεία Capital Markets Experts AE (www.camex.gr), η οποία είναι ο Νο 1 σύμβουλος σε εισαγωγές εταιρειών στη συγκεκριμένη αγορά του Κυπριακού Χρηματιστηρίου.

Η εταιρεία Αθανάσιος Κουκουτάρης Α.Ε.Β.Ε, η οποία έχει ως διακριτικό τίτλο “ALFA S.A.”, έχει συσταθεί, με την τρέχουσα μορφή της, στην Ελλάδα το 1986, συνεχίζοντας μια επιχειρηματική παράδοση η οποία ξεκίνησε πριν από 52 χρόνια, το 1965. Είναι μια από τις ηγέτιδες του κλάδου παραγωγής προϊόντων κατεψυγμένης ζύμης, με εξαγωγές σε πάνω από 30 χώρες. To 2016 έκλεισε με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των € 29 εκ., κέρδη μετά φόρων € 2,25 εκ. και ίδια κεφάλαια € 31,8 εκ. 

Η διαπραγμάτευση των πιο πάνω αξιών θα πραγματοποιείται σε ευρώ (€) και θα αρχίσει την Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017. Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου θα αναλάβει την τήρηση του μετοχολογίου της εταιρείας στο Κεντρικό Αποθετήριο/Μητρώο του ΧΑΚ.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v