Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: Πράσινο φως στο reverse split της Frigoglass

H διοικούσα επιτροπή του ΧΑ ενέκρινε μεταξύ άλλων και τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Επίλεκτος.

ΧΑ: Πράσινο φως στο reverse split της Frigoglass

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του, γνωστοποιεί ότι θα υλοποιηθούν τα κάτωθι:

Τρίτη 25 Ιουλίου 2017

· Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.» (ISIN: GRS045003001) λόγω ακύρωσης 179.386 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών της.

· Παύση διαπραγμάτευσης των 50.593.832 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «FRIGOGLASS A.B.E.E.» (ISIN: GRS346153000), ονομαστικής αξίας εκάστης €0,30, στο πλαίσιο της σύμπτυξης του αριθμού των μετοχών της (reverse split) σε 16.864.610 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, νέας ονομαστικής αξίας εκάστης €0,90. Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017. Κατόπιν επακόλουθης μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας από €0,90 σε €0,36, η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των 16.864.610 νέων μετοχών, με νέα ονομαστική αξία εκάστης €0,36 είναι η Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017.

Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017

· Έναρξη διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας «A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε. » (ISIN: GRS404003006) με νέα ονομαστική αξία εκάστης €0,61 και αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,04 ανά μετοχή, κατόπιν μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας. Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017.

Επίσης,

· ενέκρινε την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των ΣΜΕ επί των μετοχών της εταιρίας «LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.» από την εταιρία – Μέλος «ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.». Ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης ορίστηκε η Τρίτη 25/07/2017. Μετά την πάροδο του πρώτου έτους η άδεια του Ειδικού Διαπραγματευτή ανανεώνεται αυτόματα, για αόριστο χρονικό διάστημα κατά το οποίο η ειδική διαπραγμάτευση μπορεί να παύσει, ακόμα και χωρίς να συντρέχει σπουδαίος λόγος, μετά την πάροδο προθεσμίας ειδοποίησης 30 ημερών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v