Ε.Κ.: Πρόστιμα €25.000 σε δύο εταιρείες για ανοιχτές πωλήσεις στην ΕΤΕ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του Ενημερωτικού Δελτίου της εταιρείας Frigoglass. Παράλληλα επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 25.000 ευρώ.

Ε.Κ.: Πρόστιμα €25.000 σε δύο εταιρείες για ανοιχτές πωλήσεις στην ΕΤΕ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 800/13.11.2017 συνεδρίασή του αποφάσισε:

• Την έγκριση του περιεχομένου του Ενημερωτικού Δελτίου της εταιρείας με την επωνυμία «FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που απαρτίζεται από τρία χωριστά έγγραφα, για την εισαγωγή νέων μετοχών της εταιρίας λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου από μετατροπή μετατρέψιμων ομολογιών, στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

• Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στην υπό σύσταση εταιρεία με την επωνυμία «CAPITAL DYNAMIC Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

• Την επιβολή προστίμου ύψους € 15.000 στο νομικό πρόσωπο MOREA GREEK RECOVERY FUND, διότι προέβη σε ανοιχτές πωλήσεις 1.200.000 μετοχών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., κατά παράβαση του άρθρου 12(1.β) του κανονισμού 236/2012, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως αυτό εξειδικεύεται με το άρθρο 5(1.ε) του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 827/2012

• Την επιβολή προστίμου ύψους € 10.000 στο νομικό πρόσωπο SILVER ROCK FINANCIAL (UK) LLP, διότι προέβη σε ανοιχτές πωλήσεις 880.924 μετοχών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., κατά παράβαση του άρθρου 12(1.β) του κανονισμού 236/2012, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως αυτό εξειδικεύεται με το άρθρο 5(1.ε) του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 827/2012 .

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus