Πρωτιά της Eurobank Equirties στην κατάταξη των ΑΧΕ το 2017

Πρώτη τερμάτισε η Eurobank Equities στην κατάταξη των χρηματιστηριακών στις συναλλαγές τόσο τον Δεκέμβριο όσο και στο έτος.

Πρωτιά της Eurobank Equirties στην κατάταξη των ΑΧΕ το 2017

Την πρώτη θέση στην κατάταξη των χρηματιστηριακών ως προς τις συναλλαγές στο ΧΑ τον Δεκέμβριο κατέλαβε η Eurobank Equities, με ποσοστό 24,18%.

Την τριάδα συμπληρώνουν η Euroxx Χρηματιστηριακή (15,65%) και η Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ με ποσοστό 11,54%.

Ακολουθούν οι Εθνική Χρηματιστηριακή (8,28%), Axia Ventures (5,96%), Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος (4,39%) και Alpha Finance ΑΕΠΕΥ (3,91%).

Επιπλέον, τη δεκάδα συμπληρώνουν οι Credit Suisse Securities (3,58%), Citigroup Global Markets Limited (3,44%) και UBS Limited (3,26%) .

Αντίστοιχα, στο έτος, πρώτη είναι η Eurobank Equities με ποσοστό 17,71%, δεύτερη ακολουθεί η Euroxx Χρηματιστηριακή με ποσοστό 14,16% και τρίτη η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ με 10,06%.

Τέλος ακολουθούν οι Εθνική Χρηματιστηριακή (9,81%), Citigroup (7,74%), Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος (5,55%), Alpha Finance (4,87%), UBS (4,42%) Credit Suisse Securities (3,18%), και Λέων Δεπόλας Χρηματιστηριακή (3,16%).

*Αναλυτικός πίνακας με την κατάταξη των ΑΧΕ τον Δεκέμβριο και στο έτος, δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus