ΕΘΕ: Στα 15,23 δισ. τα κεφάλαια υπό θεσμική διαχείριση στο 9μηνο

Στον κλάδο των Εταιριών Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας, το σύνολο των επενδύσεων σε ακίνητα στις 30/06/2018, αυξήθηκε κατά 5% στα €2.855 εκ., έναντι €2.718 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

ΕΘΕ: Στα 15,23 δισ. τα κεφάλαια υπό θεσμική διαχείριση στο 9μηνο

Το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στον κλάδο της θεσμικής διαχείρισης στο τέλος του Σεπτεμβρίου διαμορφώθηκε στα € 15,23 δισ. αυξημένο κατά 0,44% από την 30/6/2018 και 3,05% σε σχέση με την 31/12/2017, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ενωσης Θεσμικών Επενδυτών (ΕΘΕ).

Αναλυτικότερα στις επιμέρους κατηγορίες της θεσμικής διαχείρισης:

• Στο τέλος του τρίτου τριμήνου, η συνολική αγορά των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. παρουσίασε μικρή μείωση του συνολικού ενεργητικού κατά 3,7% από την αρχή του έτους, με το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων να διαμορφώνεται σε €6.413εκ. (ΟΣΕΚΑ ν.4099/12 €4.800 εκ. και ΟΣΕΚΑ Ε.Ε. €1.613 εκ.).

Η αγορά των ΟΣΕΚΑ, αναλύεται σε 5 μεγάλες κατηγορίες: Ομολογιακοί 28%, Μικτοί 21%, Funds of Funds 17%, Μετοχικοί 16% και Χρηματαγοράς 15%. Οι μεγαλύτερες θετικές μεταβολές ενεργητικών κατά το τρίτο τρίμηνο τους έτους, σημειώθηκαν στις κατηγορίες ΟΣΕΚΑ Σύνθετοι Absolute Return +7,9%, Μετοχικοί Αναπτυγμένων Αγορών και Αμερικής με +4,8% και Μικτοί Funds of Funds +4,4%, ενώ η μεγαλύτερη μείωση ενεργητικών σημειώθηκε στην κατηγορία Μετοχικοί Αναπτυσσομένων Αγορών -28,8%.

Το ενεργητικό των Ο.Ε.Ε. (Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων) που διαχειρίζονται μέλη της Ε.Θ.Ε. σημείωσε αύξηση 6,5% από το πρώτο εξάμηνο του έτους και ανέρχεται σε €39 εκ.
Νέος Ο.Ε.Ε. το 3Κ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ της εταιρείας 3Κ INVESTMENT PARTNERS (18/6/2018).

• Στον κλάδο των Εταιριών Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας, το σύνολο των επενδύσεων σε ακίνητα στις 30/06/2018, αυξήθηκε κατά 5% στα €2.855 εκ., έναντι €2.718 εκ. της 31/12/2017.

• Στον τομέα του Asset Management, το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων των Α.Ε.Δ.Α.Κ./Α.Ε.Π.Ε.Υ. μελών της Ε.Θ.Ε., στο τέλος Σεπτεμβρίου σημείωσε αύξηση 8,28% από την αρχή του έτους και διαμορφώθηκε σε €5.925 εκ. έναντι € 5.471 εκ. της 31/12/2017.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v