Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πρόστιμα ύψους 23.000 «μοίρασε» η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επέβαλε πρόστιμα στην Βιοτέρ, στην Κρι Κρι, την Τράπεζα Κύπρου και τη Δάιος Πλαστικά.

Πρόστιμα ύψους 23.000 «μοίρασε» η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 836η/28.1.2019 συνεδρίασή του αποφάσισε:

• Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 10.000 στην εταιρία «ΒΙΟΤΕΡ A.E.» για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και του άρθρου 27 παρ. 8 του ν.4443/2016, λόγω καθυστέρησης δημοσιοποίησης της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2017.

• Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 5.000 στην εταιρία «ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΕ» για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και του άρθρου 27 παρ. 8 του ν.4443/2016, λόγω καθυστέρησης δημοσιοποίησης της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2017.

• Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 5.000 στην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛIMIΤEΔ» » για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 13, 14, 16 και 17 της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του άρθρου 25, παρ. 5 και 6, του ν. 3606/2007, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

• Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 3.000 στην εταιρία «ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ» για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και του άρθρου 27 παρ. 8 του ν.4443/2016, λόγω καθυστέρησης δημοσιοποίησης της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2017.


ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v