Δείτε εδώ την αποκλειστική μας συνεργασία

Η Παντελάχης Χρηματιστηριακή ειδικός διαπραγματευτής των μετοχών της Τιτάν

Ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί της εν λόγω κινητής αξίας ορίστηκε η Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019.

Η Παντελάχης Χρηματιστηριακή ειδικός διαπραγματευτής των μετοχών της Τιτάν
Η Παντελάκης Χρηματιστηριακή  Α.Ε.Π.Ε.Υ. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 13ης Μαρτίου 2019, εγκρίθηκε η αίτησή της για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εταιρείας  «Τιτάν Ανώνυμη Εταιρία Τσιμέντων». Ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί της εν λόγω κινητής αξίας  ορίστηκε η Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus