Κεφαλαιαγορά: Ενημερώθηκε για τις νέες μετοχές της Eurobank

Οι μετοχές εκδόθηκαν λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας για τη συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας «Grivalia Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.».

Κεφαλαιαγορά: Ενημερώθηκε για τις νέες μετοχές της Eurobank

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 844η/17.5.2019 συνεδρίασή του ενημερώθηκε για το περιεχόμενο του εγγράφου του άρθρου 4 του ν. 3401/2005, σχετικά με την εισαγωγή 1.523.163.087 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Eurobank στην Κύρια Κατηγορία της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών που εκδόθηκαν λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας για τη συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας «Grivalia Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.».

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v