Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: Από 10/6 σε διαπραγμάτευση η Κλουκίνας-Λάππας χωρίς την επιστροφή κεφαλαίου

Την Τρίτη 25 Ιουνίου 2019 ξεκινά η διαπραγμάτευση των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ» με νέα ονομαστική αξία εκάστης €0,59 και αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,02 ανά μετοχή.

ΧΑ: Από 10/6 σε διαπραγμάτευση η Κλουκίνας-Λάππας χωρίς την επιστροφή κεφαλαίου

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων, γνωστοποιεί ότι θα υλοποιηθούν τα κάτωθι:

Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019

Έναρξη διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ» με νέα ονομαστική αξία εκάστης €0,26 και αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,04 ανά μετοχή, κατόπιν μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας. Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Τρίτη 11 Ιουνίου 2019.

Τρίτη 25 Ιουνίου 2019

Έναρξη διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ» με νέα ονομαστική αξία εκάστης €0,59 και αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,02 ανά μετοχή, κατόπιν μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας. Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019.

Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019

Έναρξη διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας «PROFILE A.E.B.E.» με τελική ονομαστική αξία εκάστης €0,47 και αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,05 ανά μετοχή, κατόπιν αύξησης και ισόποσης μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας. Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v