Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ανέλαβε καθήκοντα το νέο Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είναι πενταετής.

Ανέλαβε καθήκοντα το νέο Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα καθήκοντά του ανέλαβε, μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στις 5 Σεπτεμβρίου 2019, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το επταμελές Δ.Σ. της Επιτροπής διαμορφώνεται ως ακολούθως:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βασιλική Λαζαράκου

Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νικόλαος Κονταρούδης.

Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αναστασία Στάμου.

ΜΕΛΟΣ: Χριστίνα Παπακωνσταντίνου - Εκπρόσωπος της Τράπεζας της Ελλάδος.

ΜΕΛΟΣ: Νικόλαος Πορφύρης - Εκπρόσωπος του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΜΕΛΟΣ: Σπυρίδων Σπύρου.

ΜΕΛΟΣ: Αναστάσιος Βιρβιλιός.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είναι πενταετής

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v