Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νέες τιμές-στόχοι από BofA για τις ελληνικές τράπεζες

Επιφυλακτική στάση απέναντι στον κλάδο διατηρεί ο οίκος. Πώς είδε τα αποτελέσματα 9μήνου, ποιες αλλαγές πραγματοποιεί στις προβλέψεις. Η εκτίμηση για τις αποδόσεις των τραπεζών και τα ρίσκα στον «ορίζοντα».

Νέες τιμές-στόχοι από BofA για τις ελληνικές τράπεζες

«Αξιοπρεπή» χαρακτηρίζει η Bank of America Merrill Lynch τα αποτελέσματα εννεαμήνου των ελληνικών τραπεζών, σε έκθεσή της στην οποία προχωρά σε αλλαγές στις τιμές-στόχους και τις προβλέψεις για την κερδοφορία τους.

O οίκος διατηρεί τη σύσταση «buy» για τη Eurobank, μειώνοντας οριακά την τιμή-στόχο στο 1,09 από 1,12 ευρώ (περιθώριο ανόδου 17%). Διατηρεί επίσης το «neutral» για την Alpha Bank, με την τιμή-στόχο υψηλότερα, στα 2,1 από 2,04 ευρώ (περιθώριο ανόδου 12%).

Παράλληλα, διατηρεί τη σύσταση «underperform» τόσο για την Εθνική, αυξάνοντας ωστόσο την τιμή-στόχο στα 3,16 από 3,04 ευρώ (περιθώριο 5%), όσο και για την Πειραιώς, ανεβάζοντας τον στόχο στα 3,08 ευρώ από 3,04 ευρώ (περιθώριο -2%).

Ο οίκος σημειώνει ότι ένα υποστηρικτικό μακροοικονομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο θα επιτρέψει την επιτάχυνση στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΝΡΕ) το 2020. Ωστόσο, σημειώνει ότι διατηρεί επιφυλακτική στάση για τον κλάδο, λόγω της μεγάλης ανόδου των μετοχών μέχρι στιγμής στο έτος (με τις αποτιμήσεις να μην είναι τόσο ελκυστικές) αλλά και λόγω της διατήρησης σημαντικών μακροπρόθεσμων δομικών ρίσκων.

Τα αποτελέσματα Q3

Τα μεγέθη των τραπεζών το τρίτο τρίμηνο χαρακτηρίστηκαν από:

-Μείωση στα καθαρά έσοδα από τόκους σε τριμηνιαία βάση, λόγω της μειούμενης συμβολής από τα χαρτοφυλάκια χορηγήσεων.

-Συνέχιση των καλών επιδόσεων στις προμήθειες.

-Συνεχιζόμενη βελτίωση στην αποδοτικότητα.

- Μη οργανικές ενέργειες που στηρίζουν τη μείωση των ΝΡΕ.

-Θετικές τάσεις όσον αφορά στους κεφαλαιακούς δείκτες.

Τα καθαρά κέρδη της Εθνικής Τράπεζας ξεχώρισαν λόγω ισχυρών κερδών από συναλλαγές.

Τα χαμηλότερα έσοδα για τη Eurobank αντισταθμίστηκαν από την καλύτερη εικόνα στο κόστος ρίσκου.

Η μεταβολή στην κατηγοριοποίηση δανείων οδήγησε σε υψηλότερους δείκτες NPEs για την Πειραιώς, αλλά η κερδοφορία της ήταν ανθεκτική.

Τέλος, τα χαμηλότερα έσοδα και το υψηλότερο κόστος ρίσκου οδήγησε σε μείωση των κερδών για την Alpha, αλλά στο επίκεντρο βρέθηκε το στρατηγικό πλάνο της τράπεζας.

Η BofA προχωρά σε αλλαγές στις εκτιμήσεις της για να αποτυπώσει τις τάσεις του τρίτου τριμήνου και την επιτάχυνση στα σχέδια για τη μείωση των NPEs. Οι αλλαγές αυτές οδηγούν σε θετικές αναθεωρήσεις για τα κέρδη ανά μετοχή των τραπεζών την περίοδο 2021-2022.

Το ισχυρότερο πλήγμα στη λογιστική αξία από την τιτλοποίηση Cairo οδηγεί σε μικρή μείωση της τιμής-στόχου για τη Eurobank. Αντίστοιχα, για την Alpha το αναμενόμενο πλήγμα στη λογιστική αξία από την τιτλοποίηση Galaxy μετριάζει την επίπτωση από τις καλύτερες προοπτικές κερδοφορίας. Για την Εθνική, ο οίκος ενισχύει τις προβλέψεις για τα καθαρά κέρδη κατά ένα μέσο 4%, αλλά η νέα τιμή-στόχος δεν δίνει σημαντικά περιθώρια ανόδου. Για την Πειραιώς, οι εκτιμήσεις παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες.

Βλέπει μέση απόδοση 7%

Ο οίκος υπολογίζει τη μακροπρόθεσμη απόδοση ενσώματου κεφαλαίου (RoTE) στο 7%, χαμηλότερα από τους στόχους των διοικήσεων (9-11%). Βλέπει ουσιώδεις κινδύνους στα έσοδα παρά τη στήριξη από τα κόστη χρηματοδότησης, τα έσοδα από τις τιτλοποιήσεις και τα περισσότερα έσοδα από τις προμήθειες.

1) 30% των εσόδων από τόκους έρχεται από τα NPEs. Αυτό σταδιακά θα μηδενιστεί.

2) Πτωτική ανατιμολόγηση των δανείων και των τίτλων θα πλήξει την κερδοφορία.

3) Τα ισχυρά κέρδη από συναλλαγές πιθανότατα θα ομαλοποιηθούν μετά το 2020. Από τη θετική πλευρά, βλέπει ουσιαστικό χώρο βελτίωσης του κόστους και περιμένει μείωση του κόστους κινδύνου (CoR).

Η Bank of America σημειώνει ότι ο τραπεζικός δείκτης στο ΧΑ έχει διπλασιαστεί φέτος εξαιτίας της βελτίωσης της μακροοικονομικής εικόνας, του φιλικού προς την αγορά εκλογικού αποτελέσματος, της βελτίωσης των spreads και της αυξημένης προσοχής στη συστημική λύση του προβλήματος των NPEs.

Ξεχώρισαν Πειραιώς και Εθνική με απόδοση άνω του 100%. Ο μέσος δείκτης P/TBV για το 2020 και το 2021 υπολογίζεται σε 0,51 φορές/0,48 φορές. Αυτό είναι ουσιαστικά χαμηλότερο του μέσου όρου των αναδυόμενων αγορών, αλλά το discount δεν μοιάζει, κατά τον οίκο, τόσο ελκυστικό έναντι των ισπανικών και ιταλικών τραπεζών, που θεωρεί ότι θα έχουν καλύτερη απόδοση ιδίων κεφαλαίων.

 

Γιώργος Φλώκας [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v