Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Υποβαθμίζει τα ελληνικά τραπεζικά ομόλογα η JP Morgan

Ο αμερικανικός οίκος κρατά τις συστάσεις για τις ελληνικές τράπεζες αλλά «χτυπά» στα ομόλογα. Αναμένει νέα NPEs άνω των 10 δισ. ευρώ, λόγω της πανδημίας. Βαθύ το discount έναντι των ευρωτραπεζών. Οι νέες τιμές-στόχοι.

Υποβαθμίζει τα ελληνικά τραπεζικά ομόλογα η JP Morgan

Με την ύφεση να είναι αβέβαιη, η ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων και οι ευαισθησίες που σχετίζονται με τα κεφάλαια παραμένουν στο επίκεντρο για τις ελληνικές τράπεζες, εξηγεί η JP Morgan.

Όπως αποδεικνύει το πρώτο τρίμηνο, η εκτίμηση και ο ποσοτικός υπολογισμός του κόστους του πιστωτικού κινδύνου (CoR) είναι μια σημαντική πρόκληση, η οποία εμποδίζει τις κατά τα άλλα αξιοπρεπείς λειτουργικές τάσεις, που αναμένουν οι αναλυτές της JP Morgan.

Για τους πιστωτικούς τίτλους των τραπεζών (Tier 2), αν και διατηρεί τη θετική μακροπρόθεσμη οπτική της για τον κλάδο και αναμένει να επιστρέψει η δυναμική της μείωσης των NPEs, υποβαθμίζει τη σύσταση σε ουδέτερη από υπεραπόδοση (overweight) στις συστάσεις της για την Alpha, τη Eurobank και την Εθνική Τράπεζα και διατηρεί τη σύσταση της υποαπόδοσης στην Τράπεζα Πειραιώς, υπό το φως των πρόσφατων κινήσεων και ελλείψει βραχυπρόθεσμης πρόσβασης στην αγορά των Tier 2. Για την Τράπεζα Πειραιώς παραμένει underweight, υπό τη βάση ότι θα συνεχίσει να υστερεί σε σχέση με τις άλλες τρεις τράπεζες, όσο μια βιώσιμη λύση για το CoCo των 2 δισ. ευρώ δεν βρίσκεται.

Αναφορικά με τις μετοχές, η διαπραγμάτευση των τραπεζών στις 0,2 φορές σε όρους ενσώματης λογιστικής αξίας (P/TBV) και με 0,3 φορές στο σενάριο μακροπρόθεσμης ύφεσης, η JP Morgan βρίσκει ελκυστική τη σχέση απόδοσης - κινδύνου, αλλά η πολύ αναγκαία μείωση του κόστους κεφαλαίου απαιτεί περισσότερη ορατότητα για το μέλλον.

Οι προτιμώμενες εκθέσεις της αμερικανικής τράπεζες είναι η Alpha, η Eurobank και η Εθνική Τράπεζα με συστάσεις overweight και neutral για την Τράπεζα Πειραιώς. Οι νέες τιμές-στόχοι είναι 1,10 ευρώ για την Alpha Bank, 0,70 ευρώ για τη Eurobank, 1,80 ευρώ για την Εθνική Τράπεζα και 2,00 ευρώ για την Τράπεζα Πειραιώς.

Η ανάλυση ευαισθησίας με βάση ένα σενάριο μακροπρόθεσμης ύφεσης συνεπάγεται 10,7 δισεκατομμύρια ευρώ νέων NPEs για τον τομέα ή 17% της αρχικής θέσης. Παρότι αυτό θα καθυστερούσε περαιτέρω το στόρι της ανάκαμψης των τραπεζών -το κόστος σε όρους εποπτικών κεφαλαίων CET1 θα είναι της τάξεως των 200 μονάδων βάσης-, θα ήταν συνολικά αποδεκτό, αφήνοντας ακόμα χώρο και για ανόργανες δράσεις για τη μείωση των NPEs.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αμερικανικής τράπεζας, ο κλάδος θα βρεθεί αντιμέτωπος με νέα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPEs) ύψους 10,7 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 17%, λόγω της κρίσης της πανδημίας. Αυτό θα οδηγήσει σε πρόσθετες προβλέψεις 4,7 δισ. ευρώ, ή 90 μ.β. κατά μέσο όρο στα επόμενα τρία χρόνια, σημειώνει. Ενώ αυτό θα καθυστερήσει περαιτέρω το story της ανάκαμψης των ελληνικών τραπεζών, το κόστος σε όρους εποπτικών κεφαλαίων CET1 της τάξεως των 200 μονάδων βάσης θα είναι συνολικά διαχειρίσιμο, αφήνοντας ακόμη χώρο για μη οργανικές (πωλήσεις, δηλαδή) δράσεις μείωσης των NPEs. Σε ορίζοντα τριών ετών, οι ελληνικές τράπεζες θα έχουν αρκετά μαξιλάρια να προχωρήσουν με τα σχέδια τιτλοποιήσεων των NPEs, όπως επισημαίνει, υποθέτοντας πως θα υπάρξουν περαιτέρω εκδόσεις τίτλων Tier 2.

Η εξαίρεση είναι η Τράπεζα Πειραιώς καθώς η πιο αδύναμη κεφαλαιακή δομή και η σχεδόν πλήρης χρήση των Τier 2 κεφαλαίων θα απαιτούσε την έκδοση τίτλων υψηλότερης διαβάθμισης (AT1) για την ενίσχυση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1, σενάριο ωστόσο απίθανο με βάση την τρέχουσα κεφαλαιακή διάρθρωση της τράπεζας.

Όσον αφορά τις μετοχές, πιστεύουν ότι τα χειρότερα είναι ήδη αποτιμημένα στις τιμές τους, αλλά οι βραχυπρόθεσμοι καταλύτες που θα μπορούσαν να περιορίσουν το κόστος ιδίων κεφαλαίων είναι περιορισμένοι.

Οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται με 0,3x σε όρους P/TBV με την ανάλυση μακροπρόθεσμης ύφεσης, discount 60% σε σχέση με τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Αυτό είναι αναμφισβήτητα ο βασικός καταλύτης για τις μετοχές, δεδομένου ότι οι τιμές των μετοχών προεξοφλούν μεγάλο μέρος του stress, αλλά η έλλειψη ορατότητας πιθανώς διατηρεί το κόστος των ιδίων κεφαλαίων σε αυξημένα επίπεδα -το υψηλότερο επίπεδο στην Ευρώπη.

 

Γιώργος Α. Σαββάκης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v