Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση τριών εταιρειών στο ΧΑ

Δημοσιεύθηκε η νέα λίστα των μετοχικών αλλαγών του Χρηματιστηρίου με ημερομηνία 22 Ιουνίου 2020.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση τριών εταιρειών στο ΧΑ

Η νέα λίστα του ΧΑ περιλαμβάνει αλλαγές στη μετοχική σύνθεση τριών εταιρειών.

Ειδικότερα, στη Σελόντα, η συμμετοχή της Androneda Seafood ανήλθε στο 100% στις 18 Ιουνίου 2020.

Αντίστοιχα στον Νηρέα το ποσοστό της Androneda Seafood διαμορφώθηκε στο 100% στις 18 Ιουνίου.

Την ίδια ημερομηνία η συμμετοχή του Αντώνιου Καράτζη στην Καράτζη ανήλθε στο 100%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v