Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μυτιληναίος: Από 1η Ιουλίου η πληρωμή μερίσματος €0,3436/μετοχή

Δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την 25 η Ιουνίου 2020 (record date).

Μυτιληναίος: Από 1η Ιουλίου η πληρωμή μερίσματος €0,3436/μετοχή

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 4 η Ιουνίου 2020, αποφάσισε μεταξύ άλλων, τη διανομή μερίσματος ανερχόμενο στο ποσό των €0,36 ανά μετοχή.

Το ποσό του μερίσματος που θα καταβληθεί τελικώς διαμορφώνεται στο μικτό ποσό των 0,361734 ευρώ ανά μετοχή, προσαυξημένο με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 685.029 ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία στις 24 Ιουνίου 2020 (ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος).

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, το προς διανομή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις).

Συνεπεία αυτού, το καθαρό προς είσπραξη ποσό από τους μετόχους θα ανέλθει στο ποσό των 0,343647 Ευρώ ανά μετοχή.

Την 24η Ιουνίου 2020 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς δικαίωμα στο ως άνω μέρισμα. Δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την 25 η Ιουνίου 2020 (record date).

Ημερομηνία έναρξης πληρωμής μερίσματος ορίζεται η 1η Ιουλίου 2020.

Η καταβολή του θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στη σχετική από 04.06.2020 ανακοίνωση της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v