Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Άρση αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της Βιοτέρ

Οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται από σήμερα στην κατηγορία Επιτήρησης

Άρση αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της Βιοτέρ
Λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αίρεται η αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας "ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.", από σήμερα 7 Ιουλίου 2020, διότι ήρθησαν οι λόγοι για τους οποίους είχε ζητηθεί η αναστολή, δεδομένου ότι η εταιρία προέβη, την 06.07.2020, σε επενακατάρτιση και επαναδημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019, επί των οποίων ο νόμιμος ελεγκτής διατύπωσε Σύμφωνη Γνώμη Ουσιώδης Αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας και Έμφαση Θέματος.

Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στην κατηγορία Επιτήρησης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v