Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Η Λέων Δεπόλας ειδικός διαπραγματευτής των μετοχών της Alpha Trust ΑΕΔΑΚ

Ως ημερομηνία έναρξης της Ειδικής Διαπραγμάτευσης ορίστηκε η Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2021.

Η Λέων Δεπόλας ειδικός διαπραγματευτής των μετοχών της Alpha Trust ΑΕΔΑΚ

Η «ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 16.12.2020 εγκρίθηκε η απόκτηση από την Εταιρεία της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εκδότριας «ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ».

Ως ημερομηνία έναρξης της Ειδικής Διαπραγμάτευσης ορίστηκε η Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2021.

Η «ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» έχει υπογράψει σύμβαση Ειδική Διαπραγμάτευσης με την ανωτέρω εταιρία διάρκειας ενός έτους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v