Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μέρισμα 0,23 ευρώ ανά μετοχή θα μοιράσει η Autohellas

Υπενθυμίζεται πως το 2020 η Autohellas επηρεαζόμενη από την πανδημία ιδιαίτερα στο κομμάτι των εργασιών της στην αγορά του Rent A Car, υποχρεώθηκε σε μείωση των οικονομικών της επιδόσεων.

Μέρισμα 0,23 ευρώ ανά μετοχή θα μοιράσει η Autohellas

Μέρισμα ύψους 0,23 ευρώ ανά μετοχή προτίθεται να μοιράσει φέτος η Autohellas, καθώς αυτή θα είναι η σχετική πρόταση του διοικητικού της συμβουλίου στην επικείμενη τακτική γενική συνέλευση της 31ης Μαρτίου.

Να σημειωθεί ότι το ύψος του μερίσματος παραμένει το ίδιο με το αντίστοιχο περυσινό, ενώ για τη διαμόρφωσή του έχει συνεκτιμηθεί ότι η εισηγμένη κατέχει 642.245 ίδιες μετοχές της.

Υπενθυμίζεται πως το 2020 η Autohellas επηρεαζόμενη από την πανδημία ιδιαίτερα στο κομμάτι των εργασιών της στην αγορά του Rent A Car, υποχρεώθηκε σε μείωση των οικονομικών της επιδόσεων. Ειδικότερα, τα έσοδα υποχώρησαν από τα 555,4 στα 491,7 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων από τα 157,3 στα 135,4 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη από τα 46,6 στα 17,35 εκατ. ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v