Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ανεβάζει στα 19,6 ευρώ την τιμή-στόχο για Τιτάν η Eurobank Equities

Σύσταση «αγοράς» για τον τίτλο λόγω discount και προσδοκιών για καλύτερη επιχειρηματική πορεία.

Ανεβάζει στα 19,6 ευρώ την τιμή-στόχο για Τιτάν η Eurobank Equities

Υψηλότερη τιμή στόχο, τα 19,6 ευρώ έναντι 17,6 ευρώ δίνει για την μετοχή της Τιτάν η Eurobank Equities διατηρώντας τη σύσταση «αγορά». Όπως εξηγεί έχει θετική στάση καθώς περιμένει διατηρήσιμη βελτίωση της επιχειρηματικής απόδοσης και εξαιτίας του ότι η αποτίμηση 7,3 φορές EV/EBITDA με βάση τις εκτιμήσεις για το 2021 εμπεριέχει discount 18% έναντι του ανταγωνισμού.

Όπως εξηγεί η εικόνα σε τρεις από τις τέσσερις γεωγραφικές περιοχές που δραστηριοποιείται είναι θετική, ενώ τα έως τώρα στοιχεία από την πορεία του 2021 συνηγορούν υπέρ μιας καλύτερης χρονιάς.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v