Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μύλοι Κεπένου: Πρόταση στη ΓΣ για διανομή μερίσματος

Το συνολικό μικτό μέρισμα θα ανέρχεται στο €0,27 ανά μετοχή.

Μύλοι Κεπένου: Πρόταση στη ΓΣ για διανομή μερίσματος

Η «ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ» γνωστοποιεί ότι χθες, 24.06.2021, σε αυτόκλητη συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να εισηγηθεί προς τη Γενική Συνέλευση τη διανομή κερδών σε όλους τους μετόχους της Εταιρείας, προερχόμενων από κέρδη προηγούμενων εταιρικών χρήσεων, πέραν της διανομής μερίσματος από τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης του έτους 2020.

Εκ του λόγου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο της ίδιας απόφασής του, αποφάσισε την εισαγωγή σχετικού θέματος στην ημερήσια διάταξη της προς σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, για τις 16.07.2021, η οποία θα αποφασίσει επί του ως άνω θέματος.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε να προτείνει στο πλαίσιο της συγκαλούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης τη διανομή στους μετόχους της Εταιρείας:

α) μερίσματος από τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης του 2020 ποσού 1.300.000,00 ευρώ, δηλαδή 0,194 ευρώ ανά μετοχή (μεικτό ποσό) και

β) κερδών από κέρδη προηγουμένων χρήσεων, εντός της τρέχουσας εταιρικής χρήσης του έτους 2021, συνολικού ποσού 509.000,00 ευρώ, δηλαδή 0,076 ευρώ ανά μετοχή (μεικτό ποσό).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v