Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αμετάβλητο στο -0,40% το επιτόκιο για τα 3μηνα έντοκα

Η σημερινή δημοπρασία των εντόκων γραμματίων 3μηνης διάρκειας υπερκαλύφθηκε κατά 1,85 φορές έναντι 1,98 την προηγούμενη φορά.

Αμετάβλητο στο -0,40% το επιτόκιο για τα 3μηνα έντοκα

Το ποσό των 812,5 εκατ. ευρώ άντλησε το Ελληνικό Δημόσιο από τη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων.

Το επιτόκιο παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη δημοπρασία στο -0,4%, ενώ η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 1,85 φορές έναντι 1,98 την προηγούμενη φορά.

Αναλυτικά, όπως ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ, σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 625 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο -0,40%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.158 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,85 φορές. 

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021.              

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων Ευρώ. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Δημοπρασία

Σημερινή

Προηγούμενη

Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας

13 εβδομάδων

7 Ιουλίου 2021

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

5 Μαΐου 2021

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

1. Δημοπρατούμενο ποσό 

625

625

2. Ύψος προσφορών

1.158

1.237

3.Συντελεστής κάλυψης(2:1)

1,85

1,98

4.Συνολικά αποδεκτό ποσό

812,5

812,5

5. Απόδοση

-0,40%

-0,40%

6. Τιμή Δημοπρασίας

100,100

100,100

7. Cut – off ratio

76%

68%
ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v