Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Phoenix Vega Mezz: Με ποσοστό 27% το ΤΧΣ και 18,62% η Paulson & Co

Συνολικά το ΤΧΣ κατέχει άμεσα από την 12.08.2021, συνολικά 337.599.150 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €0,05. Με 5,968% η εταιρεία «Helikon Investments».

Phoenix Vega Mezz: Με ποσοστό 27% το ΤΧΣ και 18,62% η Paulson & Co

Η «PHOENIX VEGA MEZZ PLC»  και κατόπιν της από 13.08.2021 σχετικής γνωστοποιήσεως του «Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας», ενημερώνει ότι το τελευταίο κατέχει άμεσα από την 12.08.2021, (ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης της μετοχής της Εταιρείας στη γενική κατηγορία της Εναλλακτικής Αγοράς ΕΝ.Α. PLUS), συνολικά 337.599.150 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €0,05 η κάθε μία, ήτοι ποσοστό 27,00% επί του συνόλου των κοινών μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας.

Επιπλέον, η «PHOENIX VEGA MEZZ PLC» ανακοινώνει, κατόπιν της από 16.08.2021 ληφθείσας σχετικής γνωστοποίησης της «Paulson & Co. Inc.», ότι η τελευταία κατέχει έμμεσα από την 12.08.2021 (ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης της μετοχής της Εταιρείας στη γενική κατηγορία της Εναλλακτικής Αγοράς ΕΝ.Α. PLUS), μέσω επενδυτικών κεφαλαίων τα οποία διαχειρίζεται, 232.758.919 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας (ήτοι ποσοστό 18,62% επί
του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας).

Παράλληλα, η «PHOENIX VEGA MEZZ PLC»  ανακοινώνει, κατόπιν της από 16.08.2021 ληφθείσας σχετικής γνωστοποίησης, ότι την 12.08.2021 (ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης της μετοχής της Εταιρείας στη γενική κατηγορία της Εναλλακτικής Αγοράς ΕΝ.Α. PLUS), το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει έμμεσα η εταιρεία «Helikon Investments Limited» ανέρχεται σε 74.622.316 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας (ήτοι
ποσοστό 5,968% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας).

Επιπλέον, η «PHOENIX VEGA MEZZ PLC» γνωστοποιεί, κατόπιν της από 16.08.2021 ληφθείσας σχετικής γνωστοποίησης του John A. Paulson, ότι ο τελευταίος κατέχει έμμεσα από την 12.08.2021 (ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης της μετοχής της Εταιρείας στη γενική κατηγορία της Εναλλακτικής Αγοράς ΕΝ.Α. PLUS) μέσω της ελεγχόμενης από αυτόν εταιρείας «Paulson & Co. Inc.» 232.758.919 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας (ήτοι ποσοστό 18,62%
επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v