Επ. Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στο Πληροφοριακό Δελτίο για την Ideal

Την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρίας «TERNIALE LIMITED» προς τους μετόχους της εταιρίας «ΟΜΙΛΟΣ IDEAL Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.», αποφάσισε μεταξύ άλλων η Ε.Κ.

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στο Πληροφοριακό Δελτίο για την Ideal

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 927η/31.8.2021 συνεδρίασή του αποφάσισε:

 Την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρίας «TERNIALE LIMITED» προς τους μετόχους της εταιρίας «ΟΜΙΛΟΣ IDEAL Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.».

 Την χορήγηση άδειας λειτουργίας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, για σύσταση της εταιρίας με την επωνυμία «VALUE BRIDGE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΠΕΥ», ώστε να παρέχει την υπηρεσία λήψης και διαβίβασης εντολών επί του χρηματοπιστωτικού μέσου (1) του τμήματος Γ του Παραρτήματος ΙΙ του ν. 4514/2018».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v