Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Η Beta Χρηματιστηριακή ειδικός διαπραγματευτής μετοχών της Intrakat

Ως ημερομηνία έναρξης της Ειδικής Διαπραγμάτευσης καθορίστηκε η Δευτέρα 04 Οκτωβρίου 2021.

Η Beta Χρηματιστηριακή ειδικός διαπραγματευτής μετοχών της Intrakat
Η Βeta Χρηματιστηριακή  ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την από 01 Οκτωβρίου 2021 συνεδρίασή της ενέκρινε την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εταιρείας Intrakat από το Μέλος του ΧΑ «Βeta Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.» και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της Ειδικής Διαπραγμάτευσης τη Δευτέρα 04 Οκτωβρίου 2021.

Η Εκδότρια έχει συνάψει με βάση και τα οριζόμενα του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης με την Βeta Χρηματιστηριακή με τους εξής βασικούς όρους:

1. Η Βeta Χρηματιστηριακή θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές Ειδικής Διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εκδότριας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Για την υπηρεσία αυτή η Εκδότρια θα καταβάλλει αμοιβή στην Βeta Χρηματιστηριακή.
2. Η σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης έχει διάρκεια ενός (1) έτους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v