Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Φουρλής: Από 6 Ιουλίου η καταβολή μερίσματος €0,11/μετοχή

Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) είναι η Παρασκευή 01.07.2022.

Φουρλής: Από 6 Ιουλίου η καταβολή μερίσματος €0,11/μετοχή

Σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 17 ης Ιουνίου 2022, αποφασίστηκε η διανομή συνολικού μερίσματος ποσού έντεκα λεπτών του ευρώ (€ 0,11) ανά μετοχή.

Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) είναι η Παρασκευή 01.07.2022.

Επίσης ορίζονται ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος η Πέμπτη 30.06.2022 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος η Τετάρτη 06.07.2022, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από την Εταιρεία με το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2022.

Δεδομένου ότι οι ίδιες μετοχές δεν λαμβάνουν μέρισμα, το τελικό ποσό του μερίσματος που θα καταβληθεί ανά μετοχή θα προσαυξηθεί αφού ληφθεί υπόψη το ποσό του μερίσματος που θα αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που έχει αποκτήσει η Εταιρεία μετά την 23.05.2022 (ημερομηνία της πρόσκλησης του Δ.Σ. προς τους μετόχους για τη σύγκληση της Τακτικής Γ.Σ.) και θα κατέχει κατά την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος.

Το ποσό μερίσματος υπόκειται σε νόμιμες παρακρατήσεις και η καταβολή του θα πραγματοποιηθεί μέσω των χειριστών των δικαιούχων, όπως ορίζεται στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v