Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Intralot: Τα όρια διακύμανσης της μετοχής την 1η Ιουλίου

Από αύριο η μετοχή της Intralot θα είναι διαπραγματεύσιμη χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Intralot: Τα όρια διακύμανσης της μετοχής την 1η Ιουλίου

Από 1/7/2022, οι μετοχές της εταιρίας «ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.» (GRS343313003) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων, με έκδοση 222.800.215 νέων (ΚO) μετοχών, σε αναλογία 1,4999665907674 νέες (ΚΟ) μετοχές για κάθε 1 παλαιά (ΚΟ) μετοχή, σε τιμή διάθεσης μετοχής €0,58.

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 6/7/2022 έως και 21/7/2022 και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται από 6/7/2022 έως και 18/7/2022.

Διευκρινίζεται ότι βάσει του άρθρου 2.6.3. του Κανονισμού του Χ.Α. και των αποφάσεων 22 & 26 του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύουν, τα όρια διακύμανσης της τιμής της μετοχής μόνο για τη συνεδρίαση του Χ.Α. της 1/7/2022, ορίζονται ως εξής: +20% στην θεωρητική προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής που προκύπτει λόγω της αύξησης: €0,5650 και ?20% στην τιμή κλεισίματος της μετοχής της τελευταίας συνεδρίασης του Χρηματιστήριο Αθηνών (30/06/2022): €0,5450.

Προς διευκόλυνση, παρατίθεται ο τύπος υπολογισμού της προσαρμοσμένης τιμής εκκίνησης της μετοχής, που εφαρμόζεται βάσει της Απόφασης 26 του ΔΣ του Χ.Α. για κάθε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων της εταιρίας:

 

Συνεπώς, από τα ανωτέρω συνάγονται τα εξής:

Θεωρητική προσαρμοσμένη τιμή : €0,5650

Τιμή κλεισίματος τελευταίας ημέρας διαπραγμάτευσης (30/06/2022): €0,5450

Ανώτατο όριο  +20% : € 0,6750

Κατώτατο όριο -20% : €0,4360

 Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι στο υποσύστημα του ΟΑΣΗΣ - βάσει της ισχύουσας απόφασης 26 του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών - ως τιμή εκκίνησης λαμβάνεται η τιμή κλεισίματος της μετοχής σε αυτή την περίπτωση, το ανώτατο και κατώτατο όριο τιμής διαμορφώνεται ως εξής:

Τιμή εκκίνησης: €0,5450

Ανώτατο όριο  + 23,86%   : €0,6750

Κατώτατο όριο  - 20%        : €0,4360

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v