Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Εγκρίθηκαν τα ενημερωτικά Alpha Trust Ανδρομέδα-CPLP Shipping

Οι αποφάσεις της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Εγκρίθηκαν τα ενημερωτικά Alpha Trust Ανδρομέδα-CPLP Shipping

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 958η/14.7.2022 συνεδρίασή του αποφάσισε:

  • Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας «ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» για τη δημόσια προσφορά έως 2.406.816 νέων μετοχών της με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
  • Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας «CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC» για τη δημόσια προσφορά έως 100.000 άυλων, κοινών, ανώνυμων ομολογιών της με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου και την εγγύηση της «CAPITAL PRODUCT PARTNERS L.P.» και την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v