Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Lavipharm: Τα όρια διακύμανσης της μετοχής στις 28 Νοεμβρίου

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 1/12/2022 έως και 14/12/2022 και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται από 1/12/2022 έως και 9/12/2022.

Lavipharm: Τα όρια διακύμανσης της μετοχής στις 28 Νοεμβρίου

Από 28/11/2022, οι μετοχές της εταιρίας «LAVIPHARM Α.Ε.» (GRS246003008) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων, με έκδοση 170.588.235 νέων (ΚO) μετοχών, σε αναλογία 10,01868413773180 νέες (ΚΟ) μετοχές για κάθε 1 παλαιά (ΚΟ) μετοχή, σε τιμή διάθεσης μετοχής €0,34.

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 1/12/2022 έως και 14/12/2022 και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται από 1/12/2022 έως και 9/12/2022.

Διευκρινίζεται ότι βάσει του άρθρου 2.6.3. του Κανονισμού του Χ.Α. και των αποφάσεων 22 & 26 του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύουν, τα όρια διακύμανσης της τιμής της μετοχής μόνο για τη συνεδρίαση του Χ.Α. της 28/11/2022, ορίζονται ως εξής: +20% στην τιμή κλεισίματος της μετοχής της τελευταίας συνεδρίασης του Χ.Α. (25/11/2022): €0,3680 και -20% στην προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής που προκύπτει λόγω της αύξησης: €0,3420.

 

Συνεπώς, από τα ανωτέρω συνάγονται τα εξής:

Προσαρμοσμένη τιμή : €0,3420

Τιμή κλεισίματος τελευταίας ημέρας διαπραγμάτευσης (25/11/2022): €0,3680
Ανώτατο όριο  +20% : € 0,4400

Κατώτατο όριο -20% : €0,2740

Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι στο υποσύστημα του ΟΑΣΗΣ - βάσει της ισχύουσας απόφασης 26 του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών - ως τιμή εκκίνησης λαμβάνεται η προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής σε αυτή την περίπτωση, το ανώτατο και κατώτατο όριο τιμής διαμορφώνεται ως εξής:

Τιμή εκκίνησης: €0,3420

Ανώτατο όριο  + 28,66%   : €0,4400

Κατώτατο όριο  - 20%        : €0,2740

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v