Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαστικά Θράκης: Πρόγραμμα αγοράς έως 4,31 εκατ. μετοχών

Προβλέφθηκε η δυνατότητα αγοράς ιδίων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με εύρος τιμών αγοράς τα €0,50 ανά μετοχή (κατώτατο όριο) και τα €10,00 € ανά μετοχή (ανώτατο όριο).

Πλαστικά Θράκης: Πρόγραμμα αγοράς έως 4,31 εκατ. μετοχών

Η  «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ» ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την έναρξη εφαρμογής και υλοποίησης του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας, όπως το Πρόγραμμα αυτό αποφασίσθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 24.05.2023.

Υπενθυμίζεται ότι δυνάμει του ως άνω Προγράμματος, προβλέφθηκε η δυνατότητα αγοράς ιδίων μετοχών, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών και δη η δυνατότητα αγοράς κατ’ ανώτατο όριο 4.341.876 κοινών, ονομαστικών μετοχών (συνυπολογιζομένων και δη συναθροιζομένων σε σχέση με το ως άνω όριο του συνόλου των ιδίων μετοχών που ήδη κατέχει η Εταιρεία στο πλαίσιο προηγούμενων προγραμμάτων αγοράς ιδίων μετοχών), με εύρος τιμών αγοράς τα πενήντα λεπτά του Ευρώ (0,50 €) ανά μετοχή (κατώτατο όριο) και τα δέκα Ευρώ (10,00 €) ανά μετοχή (ανώτατο όριο).

Οι αγορές θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v