Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Aegean: Ένατη περίοδος εκτοκισμού ομολογιακού

Από την Παρασκευή 8η Σεπτεμβρίου 2023 (Ex-coupon date) οι ομολογίες της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του 9 ου τοκομεριδίου.

Aegean: Ένατη περίοδος εκτοκισμού ομολογιακού

Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τους όρους του από 12.03.2019 Κοινού Ομολογιακού Δανείου έκδοσης της Εταιρείας (εφεξής «το ΚΟΔ»), η ημερομηνία προσδιορισμού (Record Date) των δικαιούχων τόκου του ΚΟΔ για την 9 η Περίοδο Εκτοκισμού είναι η Δευτέρα 11η Σεπτεμβρίου 2023.

Από την Παρασκευή 8η Σεπτεμβρίου 2023 (Ex-coupon date) οι ομολογίες της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του 9 ου τοκομεριδίου.

Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την 9 η Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των 3.660.000,00 ευρώ, ήτοι ποσό 18,30 ευρώ ανά ομολογία, το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 3,60% ετησίως (προ φόρων), με βάση έτος 360 ημερών και του πραγματικού αριθμού ημερών (ACT/360) και αντιστοιχεί σε 200.000 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών (εφεξής οι «Ομολογιούχοι») θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» (ATHEXCSD) την Τρίτη 12η Σεπτεμβρίου 2023.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v