Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πειραιώς: Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

5.283.004 κοινές μετοχές της εταιρείας που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών αποκτήθηκαν κατά την περίοδο από τις 22.9.2023 έως και τις 29.9.2023.

Πειραιώς: Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

Η Πειραιώς Financial Holdings A.E. ανακοινώνει  ότι, σε συνέχεια της από 22.9.2023 εταιρικής ανακοίνωσης για την έναρξη του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, το Πρόγραμμα έχει πλέον ολοκληρωθεί.

5.283.004 κοινές μετοχές της Εταιρείας (“Ίδιες Μετοχές”) που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών αποκτήθηκαν κατά την περίοδο από τις 22.9.2023 έως και τις 29.9.2023 με μέση τιμή €2,8393 ανά μετοχή και με συνολικό κόστος €14.999.974.

Όπως προκύπτει σε συνέχεια των ανωτέρω συναλλαγών και με την ολοκλήρωση του Προγράμματος,η Εταιρεία κατέχει άμεσα 5.283.004 Ίδιες Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το 0,42% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v