ΧΑ: Πράσινο φως στην εισαγωγή των μετοχών της Orilina Properties

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της Orilina Properties θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023.

ΧΑ: Πράσινο φως στην εισαγωγή των μετοχών της Orilina Properties

H Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, ενέκρινε την εισαγωγή του συνόλου των 138.218.440 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας «ORILINA PROPERTIES» (ISIN: GRS535003008) στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της «ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023.

Επιπλέον, η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών κατά τη σημερινή συνεδρίαση ενέκρινε:

  • Την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E.» από το Μέλος του ΧΑ «EUROBANK EQUITIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023.
  • Την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εταιρείας «ΚΡΙ-ΚΡΙ A.E.» από το Μέλος του ΧΑ «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023.
  • Την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E.» από το Μέλος του ΧΑ «ΑΛΦΑ FINANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης τη Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023.
  • Την παραίτηση της εταιρείας - Μέλους του ΧΑ «EUROBANK EQUITIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» από την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εταιρείας «ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ.» Ως τελευταία ημέρα Ειδικής Διαπραγμάτευσης ορίζεται η Τετάρτη 3 Ιανουαρίου 2024.
  • Την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εταιρείας «ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» από το Μέλος του ΧΑ «EUROBANK EQUITIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023.
  • Την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των ομολογιών της εταιρείας «IDEAL HOLDINGS A.E.» από το Μέλος του ΧΑ «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης την πρώτη ημέρα της εισαγωγής των ομολογιών προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ και υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς έκβασης της δημόσιας προσφοράς των ομολογιών. Βάσει του πλάνου της δημόσιας προσφοράς, η ημερομηνία αυτή είναι η Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v