Εισηγμένες: Tα κέρδη έτους κάλυψαν το handicap του 1ου εξαμήνου

Οι ήδη δημοσιευμένοι ισολογισμοί πιστοποιούν την υψηλή κερδοφορία. Καλύφθηκαν οι απώλειες 15% του πρώτου εξαμήνου. Διαμορφώνεται σε «λογικά» επίπεδα ο μέσος πολλαπλασιαστής κερδών στο ΧΑ. Πίνακες.

Εισηγμένες: Tα κέρδη έτους κάλυψαν το handicap του 1ου εξαμήνου

 Σαφώς θετικότερα σε σχέση με τις αρχικές προσδοκίες εξελίσσονται μέχρι τώρα τα αποτελέσματα που ανακοινώνουν οι εισηγμένες εταιρείες του ΧΑ για το δεύτερο μισό της περασμένης χρονιάς. Και αυτό γιατί με βάση τα στοιχεία που έχουν ήδη δημοσιευθεί, τίθενται εν αμφιβόλω παλαιότερες εκτιμήσεις που ήθελαν τα εταιρικά κέρδη για το σύνολο του 2023 να κινηθούν χαμηλότερα από εκείνα της προηγούμενης χρήσης (2022).

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πρώτου παρατιθέμενου πίνακα, μπορεί μεν τα εξαμηνιαία εταιρικά κέρδη της διετίας 2022-2023 να ήταν τα υψηλότερα της τελευταίας 15ετίας, ωστόσο οι επιδόσεις του πρώτου μισού του 2023 είχαν υποχωρήσει κατά 15,2% σε σχέση με την αντίστοιχη επίδοση της προηγούμενης χρονιάς (από τα 5,52 στα 4,68 δισ. ευρώ).

Πολλοί αναλυτές τότε είχαν εκτιμήσει πως η εικόνα της μειωμένης εταιρικής κερδοφορίας του πρώτου εξαμήνου θα αποτυπωνόταν και στα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα των εισηγμένων, αποδίδοντας την εξέλιξη αυτή σε παράγοντες όπως:

α) Τα έκτακτα κέρδη που είχαν σημειώσει οι τράπεζες το 2022 από τις πωλήσεις θυγατρικών τους εταιρειών και λοιπών περιουσιακών τους στοιχείων.

β) Τα μη λειτουργικά κέρδη που είχαν λογιστικοποιήσει κατά το ίδιο έτος εταιρείες από το μεταλλουργικό και άλλους (π.χ. ξυλεία) κλάδους, τα οποία όχι μόνο δεν επαναλήφθηκαν πέρυσι, αλλά αντιθέτως αναστράφηκαν.

γ) Τα «ουρανοκατέβατα» κέρδη που είχαν σημειώσει το 2022 τα δύο εισηγμένα διυλιστήρια.

δ) Τις μικρότερες θετικές υπεραξίες που θα προέκυπταν το 2023 για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της κτηματαγοράς, μέσα από την αποτίμηση των «εύλογων αξιών» των ακινήτων τους.

Παρ' όλα αυτά, οι μέχρι τώρα δημοσιευθείσες λογιστικές καταστάσεις παραπέμπουν σε άνοδο της καθαρής κερδοφορίας των εισηγμένων εταιρειών σε σχέση με το 2022. Συγκεκριμένα, με βάση τα αποτελέσματα 26 εισηγμένων εταιρειών (βλέπε στοιχεία δεύτερου παρατιθέμενου πίνακα), η καθαρή κερδοφορία εμφανίζεται αυξημένη κατά 4,7%, ενώ αν δεν συμπεριλάβουμε σε αυτές τις πέντε εμπορικές τράπεζες που έχουν δημοσιεύσει μέχρι σήμερα τις ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις, η πτώση της κερδοφορίας περιορίζεται κοντά στο 2,6% (γύρω στο -14,5% είχαν διαμορφωθεί τα κέρδη του α’ εξαμήνου του 2023 για τις μη τραπεζικές εισηγμένες).

Βέβαια, οι περισσότερες εισηγμένες δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιήσει τις περυσινές οικονομικές τους επιδόσεις, οπότε θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος προκειμένου να αποτιμηθούν πλήρως τα αποτελέσματα του δεύτερου εξαμήνου του 2023.

Από την άλλη πλευρά, όμως, πολλοί από τους μεγάλου μεγέθους ομίλους που επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την αθροιστική επίδοση των εισηγμένων, προβλέπεται ότι θα εμφανίσουν βελτιωμένη την «κάτω γραμμή» των αποτελεσμάτων τους. Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν η τσιμεντοβιομηχανία Τιτάν, η ΔΕΗ, ο ΟΠΑΠ, η Jumbo, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, η ΕΧΑΕ, ο ΟΛΠ, η ΚΡΙ ΚΡΙ, η Intralot, η Interlife, η Epsilon Net, ενώ αντίθετα σε μειωμένη κερδοφορία πολύ πιθανόν να υποχρεωθούν εισηγμένες όπως η Motor Oil, η Prodea, αρκετές εταιρείες από τον κλάδο των πλαστικών, κ.λπ.

Σε κάθε περίπτωση, με δεδομένα ότι η τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία του ΧΑ κυμαίνεται κοντά στα 96,4 δισ. ευρώ και πως μόνο 26 εισηγμένες εταιρείες έχουν ανακοινώσει αθροιστική κερδοφορία για το 2023 6,78 δισ. ευρώ, όλα δείχνουν πως θα προκύψει ένας πολύ «λογικός» μέσος δείκτης P/E, όταν στα τέλη Απριλίου ολοκληρωθεί η ανακοίνωση των περυσινών οικονομικών αποτελεσμάτων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v