Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 2 εταιριών

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 2 εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του ΧΑ για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους με ημερομηνία 5 Μαΐου 2008. Δείτε το σχετικό αρχείο του Χρηματιστηρίου.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 2 εταιριών
Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 2 εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του ΧΑ για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους με ημερομηνία 5 Μαΐου 2008. Δείτε το σχετικό αρχείο του Χρηματιστηρίου.

Ειδικότερα, στο 15,09% από 5,20% προηγουμένως αυξήθηκαν τα δικαιώματα ψήφου που κατέχει η Allianz στη Ναυτιλιακή Εταιρία Λέσβου, έπειτα από συναλλαγή στην οποία προέβη στις 29/4/2008. Σημειώνεται ότι η Allianz κατέχει το ανωτέρω ποσοστό μέσω της Dresdner Kleinwort Securities Ltd.

Επίσης, στο 71,818% ανήλθε στις 2/5/2008 το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του κ. Θωμά Λιακουνάκου στην εταιρία Euromedica.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του κ. Θωμά Λιακουνάκου διαμορφώνεται εξ' ολοκλήρου από έμμεση συμμετοχή σε δικαιώματα ψήφου στην εταιρία, μέσω συγγενών προσώπων και ελεγχόμενων εταιριών, και αναλύεται ως εξής: Συμμετοχή της κ. Κατσαρού Αναστασίας με 102.000 δικαιώματα ψήφου και ποσοστό 0,2691%, συμμετοχή του Φίλιππου Λιακουνάκου με 20.000 δικαιώματα ψήφου και ποσοστό 0,0528%, συμμετοχή της εταιρίας ΑΧΟΝ ΝΤΗΒΕΛΟΠΜΕΝΤ Α.Ε. με 326.112 δικαιώματα ψήφου και ποσοστό 0,8603%, συμμετοχή της εταιρίας ΑΧΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε. με 713.857 δικαιώματα ψήφου και ποσοστό 1,8832%, συμμετοχή της εταιρίας ΜΥΣΤΡΑΣ Α.Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΠΙΧ/ΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με 596.000 δικαιώματα ψήφου και ποσοστό 1,5723%, συμμετοχή της εταιρίας ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. με 187.390 δικαιώματα ψήφου και ποσοστό 0,4943%, συμμετοχή της εταιρίας BYRON INC με 87.800 δικαιώματα ψήφου και ποσοστό 0,2316% και συμμετοχή του ομίλου ΑΧΟΝ HOLDINGS με 25.190.333 δικαιώματα ψήφου και ποσοστό 66,4541%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v