Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 7 εταιρειών

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση επτά εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους, με ημερομηνία 23 Φεβρουαρίου 2009.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 7 εταιρειών
Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση επτά εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους, με ημερομηνία 23 Φεβρουαρίου 2009.

Στην Κλουκίνας-Λάππας, με πώληση μετοχών που πραγματοποιήθηκε στις 16/2/09 το ποσοστό του κ. Λουκά Σπεντζάρη διαμορφώθηκε στο 13,508% από 15,08%. Παράλληλα το ποσοστό της Capital Research and Management διαμορφώθηκε στο 3,810% από 5,990%.

Ακόμη, το ποσοστό της United Capital Investments -ο έλεγχος της οποίας ανήκει στον κ. Βίκτωρα Ρέστη- στη Folli-Follie ανήλθε σε 5,220% από 4,98% μετά από αγορά μετοχών στις 17/2/09.

Επίσης, στην Βιοκαρπέτ, μετά από αγορά μετοχών στις 18/2/09, το ποσοστό του κ. Καντώνια Ιωάννη ανήλθε σε 22,51% από 22,49%, ενώ το ποσοστό του κ. Τσιάρα Βασιλείου, με συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε στις 20/2/2009, ανήλθε σε 7,310% από 7,090% .

Εν τω μεταξύ, στην Κορρές,το ποσοστό του κ.Γεώργιου Κορρέ, όπως αυτό προέκυψε μετά την απόκτηση ανέκκλητων πληρεξουσίων 493.500 και 416.250 δικαιωμάτων ψήφου, στις 13/2/2009 & 19/2/2009 αντίστοιχα, διαμορφώθηκε στο 65,980% από 59,10%.

Επίσης, στη Ντρουκφάρμπεν το ποσοστό του κ. Γεώργιου Καραβασίλη αυξήθηκε σε 66,140% από 62,560% κατόπιν αγοράς μετοχών που είχε πραγματοποιήσει στις 29/10/2008.

Στην PC Systems, τα ποσοστά μετόχων όπως αυτά προέκυψαν μετά την συγχώνευση με απορρόφηση της Opentec και αναδοχής του κλάδου δικτύων της εταιρίας Computerbank Networking από την εταιρία και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της εταιρίας στις 18/2/2009 έχουν ως εξής:

Το ποσοστό του κ. Γεώργιου Οικονόμου διαμορφώθηκε σε 42,850% από 50,98%.

Επίσης, τα ποσοστά των κάτωθι που περιλαμβάνονται σε αυτό του κ. Γ. Οικονόμου έχουν ως εξής:

Το ποσοστό της κ. Αικατερίνης Βοσνιάδου διαμορφώθηκε σε 15,78% από 25,49%, της κ. Ελισάβετ Μανωλά σε 15,78% από 25,49% και της εταιρείας Diamond Navigation σε 11,28% από 0%, ενώ το ποσοστό της κ. Αικατερίνης Πέττα διαμορφώθηκε σε 3,870% από 6,230%.

Τέλος, στη Γρηγόρης το ποσοστό της Prime Κέφαλος ανήλθε στο 96,720% από 96,120% κατόπιν αγοράς μετοχών στις 20/2/09.

Σημειώνεται ότι η Prime Κέφαλος έχει υποβάλει από τις 22/12/2008 υποχρεωτική δημόσια πρόταση για την αγορά του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της Γρηγόρης. Η Prime Κέφαλος ελέγχεται από τους Βλάση Γεωργάτο και Άρτεμις Γεωργάτου, κατά τις διατάξεις του Ν. 3556/2007. Κατά συνέπεια, το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν ή ελέγχουν οι παραπάνω στην εταιρία ανερχόταν στις 6/2/2009 στο 96,72% (ήτοι κ.κ. Βλάσης Γεωργάτος, Άρτεμις Γεωργάτου, Ασανία Γεωργάτου και η Prime Κέφαλος, με ποσοστά 26,29%, 18,44%, 2,26% και 49,73% των δικαιωμάτων ψήφου, αντίστοιχα).

*Το αρχείο με τις μετοχικές αλλαγές των εισηγμένων με ημερομηνία 23/02/09 επισυνάπτεται στη διπλανή στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v