Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μεγέθη ΄08: Τα ψιλά γράμματα 16 εισηγμένων

Έκτακτα κέρδη που εξωραΐζουν το τελικό αποτέλεσμα, ανατιμήσεις εύλογων αξιών στα ακίνητα και απώλειες που δεν περνούν καθόλου από τα έξοδα - Κατάλογος εταιριών με αρνητικά ίδια κεφάλαια.

  • του Στέφανου Κοτζαμάνη
Μεγέθη ΄08: Τα ψιλά γράμματα 16 εισηγμένων
Έκτακτα κέρδη που εξωραΐζουν το τελικό αποτέλεσμα, ανατιμήσεις εύλογων αξιών στα ακίνητα και απώλειες που δεν περνούν καθόλου από τα έξοδα. Κατάλογος εταιριών με αρνητικά ίδια κεφάλαια.

Fourlis Συμμετοχών: Έκτακτα κέρδη ύψους 23,39 εκατ. ευρώ από την πώληση του τελευταίου 10% της Κωτσόβολος.

Τηλέτυπος: Τα καθαρά κέρδη εκτινάχτηκαν από τα 11,9 στα 42,4 εκατ. ευρώ, βοηθούμενα και από μέρισμα 23,8 εκατ. ευρώ από τη θυγατρική της Κύπρου (αποτέλεσμα ουσιαστικά της πώλησης της συμμετοχής στο συνδρομητικό κανάλι Nova).

ΑΤΕ Ασφαλιστική: Παρά το γεγονός ότι η ζημία της περυσινής χρήσης διαμορφώθηκε στα 5,51 εκατ. ευρώ, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων μειώθηκε κατά πολύ περισσότερο, από τα 44,9 στα 20,15 εκατ. ευρώ. Αυτό συνέβη κυρίως λόγω της θετικής επίδρασης στα ίδια κεφάλαια από την αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων αλλά και από την κατά 34,9 εκατ. ευρώ ζημία λόγω της αποτίμηση χρεογράφων, που μείωσε την καθαρή θέση, χωρίς να περάσει από την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως.

Ευρωπαϊκή Πίστη: Η ζημιά της χρήσης ήταν μόλις 53 χιλιάδες ευρώ, αλλά η μείωση των ιδίων κεφαλαίων ξεπέρασε ελαφρά τα 14 εκατ. ευρώ. Αυτό οφείλεται αφενός στη θετική αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας των ακινήτων κατά 2,5 εκατ. ευρώ και αφετέρου στο ότι οι ζημίες χαρτοφυλακίου 15,2 εκατ. ευρώ μείωσαν την καθαρή θέση, χωρίς να επηρεάσουν τα αποτελέσματα χρήσεως. Πάντως, με σύνολο ιδίων κεφαλαίων στα 30,2 εκατ. ευρώ, στις 31/12/2008 η Ευρωπαϊκή Πίστη ήταν η εταιρία με τα μεγαλύτερα ίδια κεφάλαια έναντι των εισηγμένων του κλάδου.

Σπύρου: Το αποτέλεσμα ήταν ζημιογόνο (-5,16 εκατ.) λόγω της επιβάρυνσης των αποτελεσμάτων κατά 5,7 εκατ. ευρώ από προβλέψεις για φορολογικές διαφορές.

Πραξιτέλειο: Το ζημιογόνο αποτέλεσμα επηρέασαν και οι έκτακτες απομειώσεις 2,23 εκατ. ευρώ. 

Άλμα - Ατέρμων: Tα περυσινά αποτελέσματα ήταν έντονα ζημιογόνα (-14,7 εκατ. ευρώ) και τα ίδια κεφάλαια του ομίλου αρνητικά (-6,86 εκατ. ευρώ). Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, οι ορκωτοί έχουν προχωρήσει σε σειρά επισημάνσεις, το άθροισμα των οποίων ανέρχεται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ. Άλλωστε, η συνολικότερη θεώρησή τους ότι "υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με τη δυνατότητα της εταιρίας και του ομίλου να συνεχίσουν την ομαλή λειτουργία τους στο μέλλον" λέει πολλά. Το μόνο ίσως ευχάριστο στοιχείο κατά το 2008 -λόγω και της πώλησης συμμετοχών- είναι ο τραπεζικός δανεισμός που μειώθηκε κατά περίπου 3,5 εκατ. ευρώ. Επίσης, ο ορκωτός δεν αναφέρεται σε ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Δομική Κρήτης: Το προ φόρων αποτέλεσμα του εισηγμένου ομίλου ήταν -181 χιλιάδες ευρώ, αλλά για να προκύψει αυτό το νούμερο προηγήθηκε ανατίμηση της εύλογης αξίας ακινήτου θυγατρικής εταιρίας κατά 3,04 εκατ. ευρώ.

Spider: Το καθαρό αποτέλεσμα της περυσινής χρήσης ήταν ζημιογόνο (-1,9 εκατ. έναντι -2,49 εκατ. ευρώ το 2007). Πάντως, το τελικό αποτέλεσμα του 2008 θα ήταν ακόμη χειρότερο αν η εισηγμένη δεν αναπροσάρμοζε ανοδικά (κατά 685 χιλιάδες) την εύλογη αξία επενδυτικού ακινήτου.

AS Company: Άνοδο κύκλου εργασιών κατά 5,5% (λόγω της διεύρυνσης της προϊοντικής γκάμας) και καθαρών κερδών κατά 10% σημείωσε η AS Company το 2008. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε στα 27,2 εκατ. ευρώ και τα κέρδη στα 3,14 ευρώ (0,143 ευρώ ανά μετοχή), έναντι 2,85 εκατ. ευρώ το 2007. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στη διαμόρφωση του αποτελέσματος συνέβαλε και έκτακτο κέρδος 810 χιλιάδων ευρώ από πώληση κλεισμένων θέσεων σε συνάλλαγμα.

Σφακιανάκης: Ο εισηγμένος όμιλος έπειτα από ένα τέταρτο τρίμηνο ελεύθερης πτώσης σημείωσε προ φόρων κέρδη 5,23 εκατ. ευρώ, πλην όμως για να γίνει αυτό χρειάστηκαν και έκτακτα θετικά αποτελέσματα 8 εκατ. από πωλήσεις συμμετοχών. Άρα…

ELBISCO: Το τελικό αποτέλεσμα ήταν ζημιογόνο (-2,62 εκατ. ευρώ, έναντι -1,03 εκατ. το 2007), ωστόσο τα πράγματα θα έδειχναν ενδεχομένως καλύτερα αν δεν υπήρχαν έκτακτα κέρδη και έκτακτες επιβαρύνσεις. Συγκεκριμένα, προέκυψε κέρδος 3,1 εκατ. ευρώ από πώληση ακινήτου της θυγατρικής ZITOLUKS, ωστόσο ο εισηγμένος όμιλος επιβαρύνθηκε εκτάκτως με κόστος αναδιοργάνωσης (μεταφορά δραστηριότητας από την Αχαΐα) κατά 2,77 εκατ. και με αρνητικές συναλλαγματικές διαφορές (δάνεια σε γεν) 1,96 εκατ. ευρώ.

Μουζάκης: Λόγω της δυσμενέστατης συγκυρίας που επικρατεί στον κλάδο, η εισηγμένη υποχρεώθηκε το 2008 σε ζημίες ύψους 7,57 εκατ. ευρώ (κύκλος εργασιών 38,3 εκατ. ευρώ). Το θετικό πάντως ήταν ότι παρά τις ζημίςς τα ίδια κεφάλαια διατηρήθηκαν σταθερά στα 67 εκατ. ευρώ, λόγω της αναπροσαρμογής στην αξία των ακινήτων στις εύλογες αξίες, κίνηση που ενίσχυσε την καθαρή θέση κατά 8,37 εκατ. ευρώ. Επίσης, ο καθαρός δανεισμός του ομίλου στις 31/12/2008 ανερχόταν στα 9,2 μόνο εκατ. ευρώ (τράπεζες 20,6 εκατ., ταμείο 11,4 εκατ. ευρώ).

Compucon: Σε ζημίες ύψους 1,37 εκατ. ευρώ υποχρεώθηκε πέρυσι η εισηγμένη. Παράλληλα, υπήρξαν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 426 χιλιάδων ευρώ προς τις τράπεζες και η διοίκηση της εισηγμένης συζητά τη ρύθμιση τόσο των ληξιπρόθεσμων οφειλών της όσο και των δανείων της γενικότερα. Ο ορκωτός επισήμανε ότι η εισηγμένη δεν διενήργησε πρόβλεψη για ποσό 870,7 χιλιάδων ευρώ που της ζητά το υπουργείο Ανάπτυξης ως επιστροφή επιχορήγησης.

Σελόντα - Περσεύς: Η θυγατρική των Ιχθυοτροφείων Σελόντα, Περσεύς, έχει απαίτηση ύψους 4,9 εκατ. ευρώ από τις Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες, οι οποίες έχουν ενταχθεί στις διατάξεις του άρθρου 99. Η Περσεύς δεν έχει προχωρήσει σε κάποια πρόβλεψη έναντι του ποσού αυτού, αισιοδοξώντας ωστόσο ότι θα εισπράξει τελικά το μεγαλύτερο μέρος της απαίτησής της.

---Εταιρίες με αρνητικά ίδια κεφάλαια

Δεν έλειψαν και οι εταιρίες οι οποίες υποχρεώθηκαν να εμφανίσουν αρνητικά ίδια κεφάλαια.

Μεταξύ αυτών αναφέρουμε την Ασπίς Πρόνοια (δρομολογείται ήδη αύξηση κεφαλαίου με καταβολή μετρητών), τη Hellas On Line (μετά την πρόσφατη κάλυψη της αύξησης κεφαλαίου διαθέτει και πάλι θετικά ίδια κεφάλαια), την Altec, τη Microland, την Ιπποτούρ (η σχετική αύξηση κεφαλαίου δρομολογείται εδώ και κάτι χρόνια), τις Ευρωσυμμετοχές (άνευ αντικειμένου, ο βασικός της μέτοχος κ. Μ. Κυριακού θα κληθεί στο μέλλον να βρει τρόπο χρησιμοποίησης της εισηγμένης), την Κούμπας Συμμετοχών (πτωτική επίδραση λόγω χρηματιστηριακής πτώσης, πιθανή η αύξηση κεφαλαίου φέτος), την Πετζετάκις (γνωστά και χρόνια τα οικονομικά της προβλήματα), την Άλμα - Ατέρμων, την Ενωμένη Κλωστοϋφαντουργία, για πρώτη φορά την άλλη εισηγμένη στην οποία προεδρεύει ο κ. Θωμάς Λαναράς, την Κλωνατέξ κ.ά.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v