Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 7 εταιριών στο ΧΑ

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 7 εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους, με ημερομηνία 14 Σεπτεμβρίου 2009.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 7 εταιριών στο ΧΑ
Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 7 εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους, με ημερομηνία 14 Σεπτεμβρίου 2009.

Στην Jumbo, το ποσοστό της HSBC Holdings, στις 7/9, ανήλθε στο 5,122%. Το ανωτέρω ποσοστό προέρχεται από αντίστοιχη μεταβολή του ποσοστού των ελεγχόμενων από την "HSBC Ηoldings PLC" επιχειρήσεων δηλαδή "HSBC Bank PLC" και "HSBC (Ελλάς) ΑΕΔΑΚ" σε 4,577% και 0,545% αντίστοιχα.

Στην Δρομέας, το ποσοστό του Ιωάννη Παπαπαναγιώτου, στις 9/9, περιορίστηκε στο 28,69% από 33,36% προηγουμένως.

Στους Μύλους Λούλοι το ποσοστό ιδίων μετοχών της εταιρίας στις 11/9, ανήλθε στο 5,029%. Σημειώνεται ότι οι μετοχές αυτές αφορούν αγορά/πώληση ιδίων μετοχών, συνεπώς η εταιρία κατέχει τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από αυτές τις μετοχές πλήν όμως δεν μπορεί να τα ασκεί στη Γενική Συνέλευση.

Παράλληλα, στην Interfish Ιχθ/γειες, τα ιχθυοτροφεία Σελόντα μείωσαν στις 31/8 το ποσοστό τους στο 46,26% από 47,13 προηγουμένως. Σε αντίστοιχη μείωση του ποσοστού της προχώρησε και η Marven Enterprises στο 14,82% και η Jazan Development στο 2,97%. Αντίθετα ο Γεώργιος Γριππιώτης αύξησε το ποσοστό του στο 25,82%. Σημειώνεται ότι είναι το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου όπως διαμορφώθηκε μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας λόγω της συγχώνευσης με απορρόφηση των εταιρειών Υδατοκαλλιέργειες Λέσβου, Ιχθυοτροφεία Στεφάνου, Υδατοκαλλιέργειες Κορωνίδας.

Στην Μπουτάρης, ο Κωσταντίνος Μπουτάρης στις 9/9, μείωσε τη συμμετοχή του στο 22,1% από 23,726% προηγουμένως.

Στις 11/9 το ποσοστό της Info-Quest στη Rainbow αυξήθηκε στο 91,52% έναντι 89,49%. Σημειώνεται ότι το ανωτέρω ποσοστό η εταιρεία Info-Quest το κατέχει έμμεσα, μέσω της 100% θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία IsQuare.

Επιπλέον στη Singularlogic το ποσοστό της MIG αυξήθηκε στις 11/9, στο 87,69% έναντι 87,25%. Το ανωτέρω ποσοστό, η εταιρεία το κατέχει έμμεσα, μέσω της ελεγχόμενης επιχείρησης MIG Tecnnology Holding.

Στην εναλλακτική αγορά, στην Βιοοιατρική & Ρομποτικής τεχνολογίας το ποσοστό της Παυλής Μαρίας στις 10/9 μειώθηκε στο 81,16% από 54,584%. Αντίστοιχα το ποσοστό του Χαλιώτη Γεράσιμου ανήλθε στο 5%.

**Το αρχείο με τις μετοχικές αλλαγές των εισηγμένων με ημερομηνία 14/9/2009 επισυνάπτεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v