Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΕΕΑΠ: Οι προβλέψεις για NAV και μερίσματα

Υποχώρηση της καθαρής αξίας του ενεργητικού τους μέσα στο 2011 και των μερισμάτων που θα διανείμουν την επόμενη χρονιά η Eurobank Properties και η Trastor βλέπουν οι αναλυτές. Τα discounts και οι αναλυτικές εκτιμήσεις.

ΑΕΕΑΠ: Οι προβλέψεις για NAV και μερίσματα
Υποχώρηση της καθαρής αξίας του ενεργητικού τους μέσα στο 2011 και των μερισμάτων που θα διανείμουν την επόμενη χρονιά η Eurobank Properties και η Trastor βλέπουν οι αναλυτές, πλην όμως επισημαίνουν το πολύ μεγάλο discount με το οποίο διαπραγματεύονται στο ταμπλό της Σοφοκλέους.

Σύμφωνα με την Alpha Finance, η Eurobank Properties θα συνεχίσει την πολιτική της να διανέμει σχεδόν το σύνολο των κερδών της, έστω και με κάπως χαμηλότερο ποσοστό (80% έναντι 90% στο παρελθόν) και αναμένει για την επόμενη χρονιά συνολικό μέρισμα στο 0,48 ευρώ (0,15 προμέρισμα θα διανεμηθεί τον Δεκέμβριο) έναντι 0,55 ευρώ φέτος. Ο ελληνικός οίκος, μάλιστα, σημειώνει ότι οι ΑΕΕΑΠ ευνοούνται φορολογικά και δεν επιβαρύνονται με φορολογία μερίσματος 40%.

Η Πειραιώς Χρηματιστηριακή εκτιμά ότι η Trastor θα διανείμει το 2011 (για τη χρήση 2010) μέρισμα 0,07 ευρώ ανά μετοχή, έναντι 0,11 ευρώ που μοίρασε φέτος.

Και οι δύο οίκοι προβλέπουν ότι από το 2012 και μετά η πορεία των μερισμάτων στις δύο προαναφερόμενες ΑΕΕΑΠ θα είναι πλαγιοανοδική (π.χ. 0,08 και 0,09 ευρώ για την Trastor για τα έτη 2012 και 2013 αντίστοιχα).

Η Alpha Finance προβλέπει μείωση των ενοικίων και εκτιμά ότι αυτό θα επηρεάσει και τη Eurobank Properties: "Κατά τους υπολογισμούς μας, από την αγορά τεκμαίρεται πτώση 45% στα ενοίκια του 2011. Η εκτίμηση της Alpha Finance είναι -10%". Και ο ελληνικός οίκος συνεχίζει σημειώνοντας ότι μόνο το 2,5% των συμβολαίων της ΕΥΠΡΟ σε αξία λήγει το 2011 και επιπλέον 1,5% το 2012. Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι από τα 12 συμβόλαια που λήγουν τα επόμενα δύο χρόνια τα 7 αφορούν σε συμβάσεις με τον μητρικό όμιλο, ενώ μόνο 1 (σύμβαση με το ελληνικό δημόσιο) θα μπορούσε, κατά την άποψή του οίκου, να μην ανανεωθεί.

Σε ό,τι αφορά τις απομειώσεις στις εύλογες αξίες των ακινήτων, η Alpha Finance εκτιμά ότι αυτές θα κυμανθούν γύρω στα 30 εκατ. ευρώ για τη Eurobank Properties για το 2010, όταν τα 19 εκατ. έχουν ήδη λογιστικοποιηθεί στο πρώτο εξάμηνο της φετινής χρήσης.

Η Πειραιώς Χρηματιστηριακή εκτιμά ότι οι αποδόσεις (yields) στα γραφεία, στα εμπορικά καταστήματα, στα ακίνητα αναψυχής και στους αποθηκευτικούς χώρους κινούνται ανοδικά, με μεγάλη επίπτωση στις εμπορικές τιμές των ακινήτων, και αυτό θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέσα στους επόμενους 12 - 18 μήνες, κατά τις εκτιμήσεις . Ειδικότερα για την Trastor, ο ελληνικός οίκος επισημαίνει το υψηλό discount του 60% σε σύγκριση με την καθαρή αξία του ενεργητικού (NAV) της 30ής/9/2010ω και την καλή κεφαλαιακή διάρθρωση στον ισολογισμό και αναμένει περαιτέρω πτώση της NAV βραχυπρόθεσμα.

Οι δείκτες των δύο ελληνικών μετοχών συγκρίνονται ευνοϊκά σε σχέση με τις ευρωπαϊκές εταιρίες του κλάδου. Συγκεκριμένα, με βάση τις προβλέψεις του 2010 (πηγή FACTSET, εκτιμήσεις Πειραιώς Χρηματιστηριακής), η μέση μερισματική απόδοση των ευρωπαϊκών εταιριών του κλάδου θα είναι 5,1%, όταν της Trastor το ίδιο μέγεθος υπολογίζεται στο 9,2%. Αντίστοιχα, ο μέσος δείκτης P/BV για τις ευρωπαϊκές εταιρίες για το 2010 προβλέπεται στο 1,1, όταν για την Trastor αναμένεται στο 0,4.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v